Voertuigtechniek

Compliance

Vertrouwen en integriteit zijn essentiële begrippen van een moderne ondernemingscultuur. Een onderneming die duurzaam op de markt wil blijven bestaan en wil groeien, is aangewezen op het vertrouwen van zijn omgeving, zijn klanten en leveranciers en zijn medewerkers, lokaal en wereldwijd. Daarom hebben wij een Code of Conduct opgesteld, waarin de omzetting en toepassing van onze ondernemingsprincipes in situaties in de dagelijkse praktijk worden beschreven.

Met wereldwijd geldige gedragsregels beschermen wij onze medewerkers, onze onderneming en onze klanten en partners. Preventie- en controlemaatregelen, waartoe onder andere het vier-ogen-principe en regelmatige audits behoren, moeten ons op waarden gebaseerde compliance-systeem ondersteunen. Daarnaast is er voor onze medewerkers een verplicht compliance-scholingsprogramma.

Het compliance-systeem wordt aangevuld door een klokkenluidersysteem. Medewerkers kunnen gedrag dat in strijd is met de voorschriften altijd melden. Wij willen er zeker van zijn dat de beginselen en regels van ons bedrijf te allen tijde door alle werknemers worden nageleefd. Met ons klokkenluidersysteem kunnen alle werknemers de aandacht vestigen op ethisch wangedrag en mogelijke schendingen, zoals fraude, corruptie, ongepaste beïnvloeding, pesterijen en discriminatie of milieuschade. Meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld zolang er geen verplichting is om de informatie door te geven aan een instantie. Voorts zijn sancties door de werkgever uitgesloten.

Omdat ons verantwoordelijke en rechtmatige gedrag ook buiten onze onderneming belangrijk is, hebben wij gedragsregels voor leveranciers geïntroduceerd. De inachtneming van wettelijke bepalingen, transparantie en eerlijke concurrentie zijn essentiële onderdelen van onze dagelijkse praktijk. Daarom stellen wij hoge eisen aan onszelf, maar ook aan onze leveranciers wat betreft eerlijke concurrentie, corruptiebestrijding, gegevensbescherming, milieubescherming, bedrijfsveiligheid, het vermijden van belangenverstrengelingen en de bescherming van vermogenswaarden en informatie.

In een snel veranderende omgeving controleren wij ons compliance-systeem continu, om eventueel onze regels en processen aan nieuwe wettelijke en technische ontwikkelingen te kunnen aanpassen.

Meer informatie over compliance in de inkoopvindt u hier. De certificaten voor onze locaties staan hier.

Richtlijn inzake gedrags- en ethische codex