Technika pojazdowa

Compliance

Zaufanie i integralność to kluczowe pojęcia nowoczesnej kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które chce trwale istnieć i rozwijać się na rynku, jest uzależnione od zaufania otoczenia, klientów i dostawców, pracowników, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Zobowiązaliśmy się do tego w naszym kodeksie postępowania (Code of Conduct), który opisuje wdrażanie i stosowanie naszych zasad przedsiębiorstwa w sytuacjach codziennego życia gospodarczego.

Chronimy naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwo, jak również naszych klientów i partnerów za pomocą globalnie obowiązujących zasad postępowania. Środki zapobiegawcze i kontrolne, w tym zasada podwójnej kontroli i regularne audyty, mają na celu wspieranie naszego systemu zgodności opartego na wartościach. Ponadto, istnieje obowiązkowy program szkoleń w zakresie zgodności dla naszych pracowników.

System zgodności jest uzupełniony o system zgłaszania wskazówek. Pracownicy mają możliwość zgłaszania nieprawidłowych zachowań w dowolnym momencie. Chcemy mieć pewność, że zasady i reguły obowiązujące w naszej firmie są zawsze przestrzegane przez wszystkich pracowników. Dzięki naszemu systemowi zgłaszania nieprawidłowości wszyscy pracownicy mogą zwrócić uwagę na niewłaściwe postępowanie etyczne i ewentualne naruszenia, takie jak oszustwo, korupcja, wywieranie niewłaściwego wpływu, molestowanie i dyskryminacja lub szkody dla środowiska. Zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne, o ile nie ma obowiązku przekazania informacji organowi. Ponadto wykluczone są sankcje ze strony pracodawcy.

Ponieważ odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie poza granicami naszego przedsiębiorstwa jest dla nas ważne, wprowadziliśmy zasady postępowania dla dostawców. Zgodność z przepisami prawnymi, przejrzystość i uczciwa konkurencja są istotnymi elementami naszej codziennej działalności. Dlatego też stawiamy sobie, ale również naszym dostawcom, wysokie wymagania w zakresie uczciwej konkurencji, walki z korupcją, ochrony danych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, unikania konfliktów interesów oraz ochrony aktywów i informacji.

W szybko zmieniającym się środowisku, stale analizujemy nasz system zgodności, aby w razie potrzeby móc dostosować nasze zasady i procesy do nowych rozwiązań prawnych i technicznych.

Więcej informacji na temat Compliance w dziale zakupów można znaleźć tutaj. Certyfikaty naszych siedzib można znaleźć tutaj.

Kodeks Postępowania i Etyki