Araç tekniği

Compliance (Uygunluk)

Modern bir kurumsal kültür için güven ve dürüstlük anahtar kavramlardır. Kalıcı bir biçimde pazarda ayakta kalmak ve büyümek isteyen bir şirket, yerel ve küresel olarak çevresinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının güvenine ihtiyaç duyar. Kendimizi kurumsal ilkelerimizin günlük iş hayatında uygulanmasını ve kullanılmasını açıklayan Davranış Kurallarımızda (Code of Conduct) adadık.

Dünya çapında geçerli davranış kurallarıyla çalışanlarımızı, şirketimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı koruyoruz. İkili kontrol ilkesini ve düzenli denetimleri içeren önleme ve kontrol önlemleri, değere dayalı uyum sistemimizi desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çalışanlarımız için zorunlu uyum eğitim programımız (Compliance) bulunmaktadır.

Uyum sistemi (Compliance System), bir ihbar sistemi ile desteklenmektedir. Çalışanlarımız, uygunsuz davranışları her an bildirme imkanına sahiptir. Şirket sınırlarının ötesinde sorumlu ve yasal davranış bizim için büyük önem teşkil ettiğinden, tedarikçilerimiz için de davranış kuralları belirledik. Şirketimizin ilke ve kurallarına tüm çalışanlar tarafından her zaman saygı gösterildiğinden emin olmak istiyoruz. İhbar sistemimiz sayesinde tüm çalışanlar dolandırıcılık, yolsuzluk, usulsüz etki, taciz ve ayrımcılık veya çevreye zarar verme gibi etik suistimallere ve olası ihlallere dikkat çekebilir. Bildirimler, bilginin bir makama iletilmesi zorunluluğu olmadığı sürece kesinlikle gizli olarak değerlendirilir. Ayrıca, işveren tarafından yaptırım uygulanması da söz konusu değildir.

Yasal düzenlemelere uyum, şeffaflık ve adil rekabet, iş hayatımızın temel bileşenleridir. Bu nedenle, adil rekabet, yolsuzlukla mücadele, veri koruma, çevre koruma, iş güvenliği, çıkar çatışmalarından kaçınma ve varlık ve bilgilerin korunması söz konusu olduğunda hem kendimize hem de tedarikçilerimize yüksek taleplerde bulunuyoruz.

Hızla değişen bir ortamda, gerektiğinde kural ve süreçlerimizi yeni yasal ve teknik gelişmelere uyarlayabilmek için uyum sistemimizi sürekli gözden geçiriyoruz.

Satın almada uyumluluk hakkında daha fazla bilgiyi burada bulacaksınız. Konumlarımız için sertifikaları burada bulabilirsiniz.

Davranış ve Etik Politikası