Ajoneuvotekniikka

Vaatimustenmukaisuus

Luottamus ja rehellisyys ovat modernin yrityskulttuurin keskeisiä käsitteitä. Yritys, joka haluaa selviytyä ja kasvaa markkinoilla, on riippuvainen ympäristönsä, asiakkaidensa tavarantoimittajiensa ja työntekijöidensä luottamuksesta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Olemme sitoutuneet tähän käytännesäännöissämme, jotka kuvaavat yritysperiaatteidemme toteuttamista ja soveltamista jokapäiväisissä liiketoimintatilanteissa.

Suojaamme työntekijöitämme, yritystämme sekä asiakkaitamme ja kumppaneitamme maailmanlaajuisesti sovellettavilla käytännesäännöillä. Ennaltaehkäisy- ja valvontatoimenpiteet, joihin kuuluu neljän silmän periaate ja säännölliset auditoinnit, on tarkoitettu tukemaan arvopohjaista vaatimustenmukaisuusjärjestelmäämme. Lisäksi työntekijöillemme on pakollinen vaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma.

Väärinkäytösten paljastusjärjestelmä täydentää vaatimustenmukaisuusjärjestelmää. Työntekijöillä on mahdollisuus milloin tahansa ilmoittaa säännöstenvastaisesta käytöksestä. Koska vastuullinen ja laillinen toiminta yli yrityksemme rajojen on meille tärkeää, olemme ottaneet käyttöön tavarantoimittajia koskevat käytännesäännöt. Lainsäädäntöön perustuvien sääntöjen noudattaminen, läpinäkyvyys ja reilu kilpailu kuuluvat olennaisina osina jokapäiväiseen liiketoimintaamme. Siksi asetamme korkeat vaatimukset itsellemme, mutta myös toimittajillemme reilun kilpailun, korruptiontorjunnan, tietosuojan, ympäristönsuojelun, työturvallisuuden, eturistiriitojen välttämisen sekä omaisuuden ja tietojen suojelemisen osalta.

Tarkistamme nopeasti muuttuvassa ympäristössä jatkuvasti vaatimustenmukaisuusjärjestelmäämme, jotta voimme tarvittaessa mukauttaa sääntöjämme ja prosessejamme uuteen oikeudelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Lisätietoja ostojen vaatimustenmukaisuudesta löydät täältä. Sertifikaatit ja toimipaikkamme löydät täältä.

Käytänne- ja etiikkasäännöt