Køretøjsteknik

Compliance

Tillid og integritet er nøglebegreber i en moderne virksomhedskultur. En virksomhed, som ønsker at blive på markedet og vokse bæredygtigt, er afhængig af tillid fra sine omgivelser, sine kunder og leverandører og sine medarbejdere – lokalt og globalt. Dette har vi forpligtet os på i vores adfærdskodeks, som beskriver, hvordan vi omsætter og bruger virksomhedsprincipper i situationer i virksomhedens daglige liv.

Med globalt gældende adfærdsregler beskytter vi vores medarbejdere, vores virksomheder og vores kunder og partnere. Forebyggende foranstaltninger og kontrolforanstaltninger, som blandt andet omfatter “fire øjne-princippet” og regelmæssige audits, skal understøtte vores værdibaserede compliance-system. Herudover findes der et forpligtende compliance-kursusprogram for vores medarbejdere.

Compliance-systemet suppleres af et whistleblowersystem. Medarbejderne har til enhver tid mulighed for at anmelde adfærd, der strider mod reglerne. Vi ønsker at være sikre på, at alle medarbejdere til enhver tid overholder vores virksomheds principper og regler. Med vores whistleblowing-system kan alle medarbejdere gøre opmærksom på etisk ukorrekt adfærd og mulige overtrædelser som f.eks. svindel, korruption, uberettiget indflydelse, chikane og diskrimination eller miljøskader. Rapporter behandles strengt fortroligt, så længe der ikke er nogen forpligtelse til at videregive oplysningerne til en myndighed. Desuden er sanktioner fra arbejdsgiverens side udelukket.

Da ansvarlig og korrekt adfærd er vigtig for os, også uden for vores virksomhed, har vi indført adfærdsregler for leverandører. Overholdelse af lovgivningen, transparens og fair konkurrence er essentielle elementer i vores daglige arbejde. Derfor stiller vi høje krav til os selv, men også til vores leverandører, når det handler om fair konkurrence, bekæmpelse af korruption, databeskyttelse, miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed, forebyggelse af interessekonflikter og beskyttelse af finansielle aktiver og oplysninger.

I en hurtigt skiftende verden efterprøver vi hele tiden vores compliance-system for i givet fald at kunne tilpasse vores regler og processer til ny udvikling inden for lovgivning og teknik.

Du kan finde flere oplysninger om compliance for indkøb her. Du finder certifikaterne for vores produktionssteder her.

Retningslinjer for adfærds- og etikkodeks