Kjøretøysteknologi

Vår bedriftskultur

Våre verdier

Partnerskap

Sammen med alle våre partnere og medarbeidere jobber vi mot et konstruktivt, menneskelig og profesjonelt verdifellesskap. Vi tilbyr kundene våre produktkvalitet, løsninger og tjenester som er spesialtilpasset til det deres behov. Her er vi kompetente, engasjerte, nære og globalt tilstedeværende.

Nettverk

Sammen med våre egne internasjonale spesialister og våre strategiske partnere øker vi vår kunnskap i tjeneste for idéer som sørger for løsninger på kundebehov på alle områder.

Fremtidssikker

Vi har personene, ideene, produktene, partnerne og størrelsen. Men fremfor alt tenker vi kvalitet og ruster oss til fremtidens utfordringer.

Vårt kvalitetsløfte

Våre produkter oppfyller de høyeste krav: De testes intensivt før de sendes ut på markedet. I tett kontakt med utprøvingsavdelingen tøyer våre ingeniører i det nye teknologisenteret daglig rensene for enkelte komponenter, komponentgrupper og også ferdige produkter. Regelmessig finner tøffe praksisutprøvninger sted på diverse teststrekninger.

Lederstil

Fremragende produkter og tjenester kan bare utvikles med like fremragende medarbeidere. Hos oss arbeider det mennesker som ser mulighetene og griper dem: Hver dag beviser våre medarbeidere sitt høye kvalitetsnivå via presisjon, innsats, kreativitet og profesjonalitet. Kvalifiserte og fornøyde medarbeidere er grunnlaget for selskapets suksess. Vi ivaretar medarbeiderne våre gjennom systematiske og målrettede tiltak for personalutvikling og en åpen dialogkultur. Her kan vi måle oss og våre medarbeidere på våre suksessfaktorer:

Suksessfaktorer

Vi er fleksible ved forandringer.

Vi kan innstille oss på nye og raske endringer i jobben og i teamene og er åpne for å gi oss i kast med nye og uvante oppgaver.

Vi ønsker å utvikle oss.

Vi er motivert til å vinne kunnskap og utvikle oss i organisasjonen. Vi viser initiativ og ansvar for også å vokse personlig.

Vi arbeider resultatorientert.

Vi har de nødvendige evnene og kunnskapene til å utføre kjerneoppgavene i rollen vår. Vi kan og vil tette eventuelle hull raskt og smidig. Vi gjør unna de riktige tingene fort og enkelt. Vi går løs på oppgavene med energi og vitebegjær.

Vi kommuniserer gjerne og intelligent.

Vi inntar et klart og presist standpunkt og deler relevante opplysninger åpent med de riktige personene.

Vi beveger oss smidig i organisasjonen.

Vi forutser og forstår komplekse forretningskrav og/eller konkurrerende prioriteringer og nøler ikke.

Vi har lagånd.

Vi har alltid en positiv, åpen og objektiv innstilling overfor andre. Vi vil fremstå som en person som andre gjerne vil samarbeide med. Vi setter teamets behov foran personlige interesser.