Køretøjsteknik

Vores virksomhedskultur

Vores værdier

Partnerskab

Vi tilstræber et konstruktivt menneskeligt og professionelt værdifællesskab med alle vores partnere og vores medarbejdere. Vi tilbyder vores kunder produktkvalitet, løsninger og serviceydelser, som er specielt tilpasset deres behov. Vi er kompetente, engagerede, imødekommende og globalt tilstedeværende.

Netværk

Med vores egne internationale specialister og strategiske partnere forstærker vi vores know-how for at kunne udvikle ideer, som skaber løsninger til alle kundebehov på alle områder.

Fremtidssikre

Vi har folkene, ideerne, produkterne, partnerne og formatet. Men frem for er det vores måde at tænke og virkeliggøre kvalitet på, der ruster os til fremtidens udfordringer.

Vores kvalitetsløfter

Vores produkter lever op til de højeste kvalitetskrav: De testes grundigt, inden de sendes på markedet. I et tæt dagligt samarbejde med forsøgsafdelingen afprøver ingeniørerne i vores teknologicenter grænserne for de enkelte komponenters, modulers eller færdige produkters ydeevne. Der gennemføres regelmæssige strenge praksistests på forskellige teststrækninger.

Vores ledelsesstil

Fremragende produkter og tjenesteydelser skabes kun med fremragende medarbejderes hjælp. Hos os arbejder der mennesker, som ser chancer – og bruger dem. Hver dag beviser vores medarbejdere deres høje kvalitetsstandarder gennem præcision, engagement, kreativitet og professionalisme. Kvalificerede og tilfredse medarbejdere er fundamentet for vores forretnings succes. Vi understøtter vores medarbejdere ved hjælp af systematisk og målrettet personaleudvikling og en åben dialogkultur. Her måler vi os selv og vores medarbejdere ud fra vores succesfaktorer:

Succesfaktorer

Vi er robuste over for forandringer.

Vi formår at indstille os på ukendte og pludselige forandringer i vores arbejde og i vores teams, og vi har åbenheden til at imødegå det nye og uvante.

Vi vil udvikle os.

Vi er motiverede for at tilegne os viden og udvikle os i organisationen. Vi udviser initiativ og personligt ansvar for også at opnå personlig vækst.

Vi arbejder resultatorienteret.

Vi har de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at løse kerneopgaverne i vores rolle. Vi kan og vil hurtigt afhjælpe eventuelle mangler. Vi klarer de rigtige ting rettidigt. Vi går til vores opgaver med energi og videbegær.

Vi kan godt lide at kommunikere, og vi er dygtige til det.

Vi indtager et klart og præcist standpunkt og deler relevante oplysninger åbent og med de rette personer.

Vi bevæger os agilt i organisationen.

Vi foregriber og forstår komplekse forretningsmæssige behov og/eller konkurrerende prioriteter og håndterer dette suverænt.

Vi omsætter teamspirit til praksis.

Vi har altid en positiv, åben og objektiv indstilling til hinanden. Vi vil gerne opfattes som en person, de andre gerne vil samarbejde med. Vi prioriterer teamets over individuelle interesser.

Mere om AL-KO-virksomhederne

Virksomhedens historie

11.11.1931 overtog kleinsmed Alois Kober en lille klejnsmedje i Kötz. Det var den dag, AL-KO Køretøjsteknik så dagens lys. Vi er kommet langt siden dengang.

Læs mere

Compliance

En virksomhed, som vil blive på markedet og vokse bæredygtigt, er afhængig af tillid fra sine omgivelser, sine kunder og leverandører og sine medarbejdere - lokalt og globalt.

Læs mere

Ansvarlighed

At AL-KO Køretøjsteknik gennem mere end 90 år har udviklet sig med så stor succes globalt, har kun været muligt, fordi medarbejderne gerne vil arbejde hos og med os og er parate til samarbejde og forandring. Teamspirit, fleksibilitet og dynamik er de styrker, som udgør vores arbejdsmiljø

Læs mere

Bestyrelse

Vores ledelsesteam har fastlagt de højeste præstationsstandarder og vil samarbejde med virksomheder og medarbejdere, som deler denne stræben efter toppræstationer. Du finder den øverste ledelse i vores amerikanske moderselskab DexKo Global her.

Læs mere