Kjøretøysteknologi

Global Procurement

Langsiktige partnerskap med AL-KO

AL-KO Fahrzeugtechniks sentrale innkjøp er ansvarlig for våre filialer over hele verden.
Helt i tråd med vår virksomhetsfilosofi “Quality for Life” stiller vi høyere krav ikke bare til oss selv, men frem for alt til våre leverandører.
Til gjengjeld tilbyr vi langsiktige partnerskap med gode utviklings- og vekstperspektiver.

Compliance i innkjøp

Sterkt innkjøp = Compliance 

Fra et compliance-synspunkt er innkjøp underlagt særlige krav og risikoer. For å eliminere disse risikoene kreves det transparente prosesser. Eventuelle lovovertredelser skal forhindres, det skal skapes en rettferdig konkurranse og det skal foretas en regelmessig kontroll av våre leverandører.

Det å følge loven, være transparent og sikre rettferdig konkurranse er viktige ingredienser i vår arbeidshverdag. Og endelig sikrer vi oss dermed varig suksess.

Vi stiller dermed høye krav til oss selv, men også til våre leverandører:

 • Rettferdig konkurrense
 • Bekjempning av korrupsjon,
 • databeskyttelse,
 • miljøvern
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Overholdelse av lovgivning
 • Forebyggelse av interessekonflikter
 • Beskyttelse av finansielle aktiva og opplysninger

Prosessorientert innkjøp

Våre prinsipper

AL-KO Fahrzeugtechniks prosessorienterte innkjøp spiller en viktig rolle for at vi på lengre sikt kan sikre og videreutvikle vår virksomhets posisjon. Innkjøp av produksjonsmaterialer, handelsvarer, investeringsgoder, tjenesteytelser samt øvrig utstyr foregår i et globalt innkjøpsforbund. Vi stiller høye krav til våre leverandører og tilbyr til gjengjeld partnerskap med vekst- og utviklingsmuligheter.

Målrettet innkjøp

Intensjonen er klar: For oss dreier det seg om omkostningseffektiv sikring av en forsyning på høyeste kvalitetsnivå til AL-KO Fahrzeugtechniks produksjonssteder globalt. For å kunne velge de riktige leverandørene er det viktig å kjenne omkostningsstrukturene for hele forsyningskjeden. Kun med tilstrekkelig omkostningstransparens kan det vurderes hvilke leverandører som er i stand til å oppnå målomkostningene. En forutsetning for dette er at leverandører på transparent vis gjør omkostningsfaktorene tilgjengelige. Her handler det ikke om å tvile på leverandørens fortjeneste. Det handler snarere om å identifisere omkostningsfaktorer forårsaket av begge parter innenfor hele verdikjeden. Det er vårt ansvar i fellesskap å redusere de identifiserte omkostningsfaktorene for dermed å kunne oppnå det best mulige omkostningsnivået. Dette ser vi som grunnlag for langsiktige partnerskap og den stadige videreutviklingen av disse.

Vårt behov for og rekruttering av leverandører

​Med AL-KO Fahrzeugtechniks brede produktportefølje følger et like bredt behovsspektrum. Derfor har vi satt sammen en oversikt over våre behov til deg.

For å kunne godkjenne deg som leverandør til AL-KO Fahrzeugtechnik gjennomgås en standardisert prosess. Først skal du fylle ut vårt opplysningsskjema for leverandører for det aktuelle området. Her ber vi deg om noen grunnleggende opplysninger om din virksomhet.

Når vi har kontrollert din søknad og har et behov for ditt produkt / din tjenesteytelse, kontakter vi deg.

Helt i overensstemmelse med vårt motto “Quality for Life” anvender vi utelukkende de beste metaller og metalkomponenter. Ut over stålcoils, metallplater og stålrør og -profiler omfatter denne kategorien støpe- og smideler.

 • Båndstål:
  • CRC, HRC, HDG, aluminium
  • Materialetykkelser: 1,5 - 8,0 mm
  • Båndstålbredder: 36 - 650 mm
 • Metallplater:
  • CRC, HRC, HDG
  • Materialetykkelser: 1,0 - 12,0 mm i KF, MF, GF
 • Rør:
  • rør iht. EN10305-1/-2/-3, hulprofiler iht. EN10210/EN10219
  • Profilerte rør etter tegning
  • Utvendig diameter på 16,0 - 150,0 mm, veggtykkelser på 1,0-10,0 mm
 • Stavmateriale:
  • flatstål, VKT, rundstål iht. EN10058, EN10278, EN 10277
  • Materialetykkelser: 8,0 - 150,0 mm
 • Støpedeler:
  • Jernstøpning rå og behandlet, magnesium-, aluminium- og sinktrykkstøpning
  • Delvekter: 10 g - 28 kg
 • Smideler:
  • Smideler rå og behandlet av standardlegeringer
  • Delvekter: 30 g - 22 kg

Supplerende produkter og tilbehør

Til leverandørrekrutteringen

Med dette forstår vi produkter, som vi som totalleverandør til våre kunder kompletterer vår portefølje med innenfor akser og rammer i det lette segmentet. Denne produktgruppen omfatter elektriske, elektroniske og mekaniske produkter og sikkerhetsprodukter.

Elektriske og elektroniske produkter

 • Elektromotorer: 12 V-elektromotorer etter vår spesifikasjon og forskrifter til våre motordrevne ferdigprodukter
 • Printkort: Printkort med komponenter i lønnproduksjon inkl. utvikling til våre kjøresikkerhetstekniske produkter og manøvreringssystemer
 • Motordrevne ferdigprodukter etter våre spesifikasjoner og forskrifter

Mekaniske produkter

 • Sammenfoldbare støtteben / støtteben / støttehjul / vinsjer
 • Etter våre spesifikasjoner og forskrifter
 • Fremstilt ved hjelp av metallbearbeidningsprosess (maskinbehandlet og formet)
 • Sammenføyningsprosess mekanisk og sveiset
 • Overflatebelegg i elektrisk galvanisering og varmgalvanisering
 • Montering av enkeltkomponenter til et ferdig produkt

Sikkerhetsprodukter

 • Felger, dekk og komplette hjul
 • Beslag, stolper og hengsler i henhold til våre spesifikasjoner og forskrifter
 • Oppkjøringsramper av aluminium eller ekstruderede aluminiumprofiler
 • Tyverisikringer til kulekoblinger etter våre spesifikasjoner og forskrifter
 • Sylinderlåser etter våre spesifikasjoner og forskrifter til våre tyverisikringer
 • Metallmoduler etter våre spesifikasjoner og forskrifter

Halvfabrikater, komponenter, plaststoffer og overflatebelegg

Til leverandørrekrutteringen

Som utfylling til vår egne produksjonsdybde kjøper vi i denne kategorien til ytterligere produksjonsmateriale. Vi skiller mellom områdene halvfabrikater, komponenter, plaststoffer og overflatebelegg. Dette omfatter strengpressede deler samt stanse- og plastkomponenter. Dessuten har vi bruk for støpte gummikomponenter, montasjemoduler, lagre, kabeltrekk, DIN- og standardkomponenter samt overflatebelegg som fx varmgalvanisering.

Halvfabrikata-komponenter

 • Bowdenkabler og kabeltrekk Til bremsede tilhengere og vinsjer, herunder kabel-, metal- og plastkomponenter etter individuell spesifikasjon
 • Bremseslanger: Mål mellom 290 og 370 mm etter SAE J 1401 samt etter tegning
 • Lager: Kjeglerulle- og nålerullelagre, bøssinger, glidelagre iht. DIN av stabilt materiale samt iht. individuell spesifikasjon
 • Monteringsmoduler: Sveisekomponentgrupper og forhåndsmonterte komponentgrupper etter individuell spesifikasjon (hydraulisk, pneumatisk,…)
 • Støtdempere: Luft-, gass- og gummimansjett-støtdempere
 • Trommelbremsebelegg: Etter individuell spesifikasjon

Stanse-/ bøye-/ dreiekomponenter sveisemoduler

 • Dreiekomponenter: Lagerskruer, glideruller i stål og ikke-stål, automat-dreiedeler og langdreiedeler med diameter: 4 - 65 mm og lengde: 5 - 350 mm etter tegning
 • Fjær: Trykk-, trekk- og torsjonsfjær av stål og ikke-stål etter tegning Strengdiameter: 2 - 10 mm
 • kaldpressede deler: Akseltap og skruer, monteringsklar, komponentvekt 0,1 - 5 kg, presset av streng og stavmateriale Diameter 4 - 50 mm
 • Stansede/ bøyede/ pregede/ laserkomponenter: Metallkoblinger og diverse tegningsdeler av stål, tykkelse 2 - 8 mm
 • Dyptrukne komponenter: som forseglingshetter, stål 1 -2 mm tykke
 • Forbindelses- og sikringselementer: Standardkomponenter iht. DIN EN (skruer, mutre, spennhylse), også etter tegning, av stål

Plast

 • Støpte gummikomponenter: Runde kabler, O-ringer, tegningsdeler av SBR og andre termoplastiske elastomerer
 • Plastkomponenter: Etter tegning med en vekt pr. del opp til 5 kg, overveiende med sprøytestøpning (1 komponent)
 • Teknisk og standard-termoplast som granulat: POM, PP, PA, PE
 • Teknisk og standard termoplast som halvfabrikata: I form av plater og ruller i forskjellige mål og tykkelser: ABS, PS, ABS PMMA, PE, APET

Overflatebelegg

 • Varmgalvanisering, elektrisk galvanisering, KTL-belegg, pulverbelegg

Investeringer, tjenesteytelse og industri-/felles kostnadsbehov

Til leverandørrekrutteringen

Som supplement til produksjonsmaterialet omfatter våre innkjøpsbehov investeringer i produksjons- og monteringanlegg samt tilhørende omformnings-, stanse- og forbindelsesverktøy. Effektive serviceleverandører innenfor IT, logistikk og utvikling kompletterer denne kategori.

 • Investeringer: Produksjonssteder, monteringsanlegg, verktøy
 • Tjenesteytelser: Logistikk, utvikling, marketing,
 • industri-/ fellesomkostninger: Kontorutstyr, IT-maskinvare, arbeidssikkerhet (vernemidler, driftsfasiliteter), emballasje, f.eks. bølgepapp og kartong, trykte artikler, f.eks. bruksanvisninger og kataloger