Kjøretøysteknologi

Ansvar

At AL-KO Vehicle Technology i over 90 år har kunnet utvikle seg med så stor suksess over hele verden, har bare vært mulig fordi folk gjerne vil jobbe hos oss og med oss og er innstilt på samarbeid og endring. Lagånd, fleksibilitet og dynamikk er sterke sider i arbeidsmiljøet. Og fordi de lokalsamfunnene og regionene der vi holder til over hele verden, hjelper oss med å gi oss akkurat de rammebetingelsene vi trenger for å kunne vokse. Derfor setter vi våre medarbeidere og lokalsamfunnet der vi er representert, i sentrum for våre initiativ når det gjelder samfunnsansvar, på samme måte som vi tilstreber bærekraft i våre produkter og prosesser.

Utdanning

Fremragende produkter og tjenester kan bare oppstå med fremragende medarbeidere. Vi vil at medarbeiderne våre skal nå det potensialet som evner og oppgaver tilsier, og at vi sammen skal lykkes, og det helt fra begynnelse av. Kvalifiserte og fornøyde medarbeidere er grunnlaget for selskapets suksess. Vi tilbyr våre medarbeidere en rekke utviklingstilbud og hjelper dem med å nå de yrkesmessige målene de har.

Mangfold

Som globalt konsern representert på over 40 steder med ca. 25 nasjonaliteter fremmer vi forståelse for og er positive til ulike kulturer og livssituasjoner og ser på mangfoldet blant våre ansatte som en vesentlig suksessfaktor.

Helse

Vi sørger for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og beskytter våre medarbeidere mot skader og helsefarlige forhold.

Bærekraft

Vi utformer våre produkter slik at de er fremtidsrettet, miljøvennlige og sikre. Vi har et ansvarlig forhold til ressursene, senker CO2-utslippene konsekvent og unngår eller redusere uønskede påvirkninger på miljøet.

Engasjement

Vi deltar aktivt i samfunnslivet på de stedene vi er representert og har en positiv effekt på lokalplanet. Vi gir midler over hele verden til ganske forskjellige, fortrinnsvis veldedige formål lokalt, som de internasjonalt stedlige bedriftene føler seg særlig knyttet til.

Engasjement for et bærekraftig miljø

Selskapsskogen vokser

Intakte skoger er store klimabeskyttere. Det vil vi gjerne gjøre noe for. I noen år har vi derfor støttet Treedom: Vår felles plantede selskapsskog med nå allerede 600 trær i sju land over hele verden er et bidrag til å støtte artsmangfoldet og til å bedre forholdene for de deltagende småbøndene. Hvert Treedom-prosjekt består av en kombinasjon av arter som settes sammen i samsvar med egenarten og behovene på det enkelte området og til det aktuelle landsbysamfunnet. Skogen vår består av avocado, papaya, sitron og grevillea (sølveik) i Tanzania, cashew, moringa og mango samt markhamia (trompettre) i Kenya, banan i Kamerun, kakao- og kaffetrær i Ecuador, tephrosia (omtrent som wisteria) på Madagaskar, kaffetrær i Guatemala og kakaotrær på Haiti.

Til selskapsskogen

Mer fra AL-KOs foretaksverden

Konsernets historikk

Den 11.11.1931 overtok mesterlåsesmed Alois Kober en liten låsesmie i Kötz. Det var da AL-KO Vehicle Technology Group ble født. Siden dette har det skjedd en god del:

Les mer

Compliance

Et selskap som vil bli markedet og ønsker å vokse, er avhengig av å ha tillit fra omgivelsene, kundene, leverandørene og medarbeiderne både lokalt og globalt.

Les mer

Styre

Vårt ledelsesteam har fastlagt de høyeste prestasjonsstandarder og vil samarbeide med virksomheter og medarbeidere som deler denne streben etter topprestasjoner. Du finner den øverste ledelsen i vårt amerikanske moderselskap DexKo Global her.

Les mer

Vår bedriftskultur

Sikkerhet. Komfort. Glede: I vår tenkning og handling dreier alt seg om hva som er bra for menneskene, hva som gjør livet deres sikrere, letter tilværelsen for dem og gir dem glede.

Les mer