Technika pojazdowa

Nasza kultura przedsiębiorstwa

Nasze wartości

Partnerstwo

Wraz ze wszystkimi naszymi partnerami oraz pracownikami dążymy do budowania konstruktywnej wspólnoty wartości ludzkich i zawodowych. Oferujemy naszym klientom jakość produkcji, rozwiązania i usługi specjalnie dostosowane do ich potrzeb. W ten sposób jesteśmy kompetentni, zaangażowani, na wyciągnięcie ręki i obecni na całym świecie.

Sieć

Dzięki naszym własnym międzynarodowym specjalistom oraz strategicznym partnerom, wzmacniamy naszą wiedzę know-how w służbie idei, które oferują rozwiązania dla potrzeb klientów we wszystkich dziedzinach.

O ugruntowanej pozycji na przyszłość

Mamy ludzi, pomysły, produkty, partnerów i duży zasięg. Ale przede wszystkim, nasz sposób myślenia, myśleć i żyć jakością, uzbraja nas do walki z wyzwaniami przyszłości.

Nasze zobowiązania w zakresie jakości

Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania: Są one intensywnie testowane przed wprowadzeniem na rynek. W ścisłej współpracy z działem testowania nasi inżynierowie testujący w Centrum Technologicznym codziennie testują komponenty, podzespoły i kompletne produkty do granic ich możliwości. Ciężkie testy praktyczne są regularnie przeprowadzane na różnych torach testowych

Nasz styl zarządzania

Doskonałe produkty i usługi są tworzone tylko przez doskonały zespół. Zatrudniamy ludzi, którzy widzą możliwości i wykorzystują je: Każdego dnia nasi pracownicy udowadniają swoje wysokie wymogi w zakresie jakości poprzez precyzję, zaangażowanie, kreatywność i profesjonalizm. Wykwalifikowani i zadowoleni pracownicy są podstawą naszego sukcesu w biznesie. Wspieramy naszych pracowników poprzez systematyczne i ukierunkowane działania na rzecz rozwoju personelu oraz otwartą kulturę dialogu. Tutaj mierzymy siebie i naszych pracowników za pomocą naszych czynników sukcesu:

Czynniki sukcesu

Jesteśmy odporni na zmiany.

Potrafimy dostosować się do nowych i szybkich zmian w naszej pracy i w zespołach oraz mamy otwartość na angażowanie się w nowe i nieznane rzeczy.

Chcemy się rozwijać.

Motywujemy się do zdobywania wiedzy lub rozwoju w organizacji. Wykazujemy inicjatywę i odpowiedzialność osobistą, aby osiągnąć rozwój osobisty.

Pracujemy w sposób zorientowany na wyniki.

Posiadamy umiejętności i wiedzę niezbędną do wypełniania podstawowych zadań związanych z naszą rolą. Możemy i chcemy szybko uzupełnić wszelkie braki. Robimy właściwe rzeczy w odpowiednim czasie. Podchodzimy do naszych zadań z energią i dociekliwością.

Komunikujemy się chętnie i umiejętnie.

Prezentujemy jasne i zwięzłe stanowisko oraz otwarcie dzielimy się istotnymi informacjami z właściwymi osobami.

Zwinnie poruszamy się w ramach organizacji.

Antycypujemy i rozumiemy złożone potrzeby biznesowe i/lub konkurujące ze sobą priorytety oraz pewnie sobie z nimi radzimy.

Żyjemy w duchu pracy zespołowej.

Zawsze utrzymujemy pozytywne, otwarte i obiektywne nastawienie do innych. Chcemy być postrzegani jako osoba, z którą inni lubią pracować. Przedkładamy potrzeby zespołu nad indywidualne interesy.