Kjøretøyteknologi

Generelle betingelser

Her finner du alle juridiske dokumenter, bemerkninger, generelle forretningsvilkår, leveringsbetingelser, ansvarsfraskrivelse etc. Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til oss til enhver tid.

​AL-KO KOBER AB
Box 9088
400 92 Göteborg

Kontakt:
Telefon: + 46 (0)31-57 82 80
Fax: + 46 (0)31-57 45 63
E-post: question.se@alko-tech.com

 

Du finner de aktuelle kjøpsbetingelser her.

Kjønnsnøytrale personbetegnelser – Av hensyn til lesbarheten er det ikke brukt kjønnsspesifikk differensiering ved personbetegnelser. Hvis det bare er brukt én kjønnsspesifikk variant i den følgende teksten, skal det av hensyn til likestillingen gjelde for begge kjønn.

AL-KO innehar alle rettigheter til tekst, bilder, grafikk, lydfiler og animasjoner som er brukt på disse nettsidene. Disse elementene er beskyttet av opphavsrettslovgivningen og andre vernelover. Til dels kan tredjeparter ha opphavsrett til elementer som er brukt. Innholdet på nettsidene til AL-KO kan ikke kopieres, utbres, endres eller gjøre tilgjengelig for tredjeperson for kommersielle formål uten samtykke fra AL-KO Fahrzeugtechnik. Unntatt fra dette er filer som AL-KO uttrykkelig tilbyr til nedlasting og publisering på nettsidene.

Cp

​Betegnelser og varemerker på internettsidene til AL-KO er stort sett varemerkebeskyttet. Dette gjelder spesielt for logoer, produktnavn og typebetegnelser.

Alle Internettsidene til AL-KO er laget med størst mulig omhu. AL-KO kan likevel ikke garantere at informasjonen på sidene ikke inneholder feil og unøyaktigheter. AL-KO fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av disse nettsidene, i den grad disse ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra AL-KOs eller deres medarbeideres side. Nedlasting av filer og angivelse av personlig informasjon skjer på brukerens eget ansvar.

Landgericht Hamburg har ved dom av 12. mai 1998 fastslått at man ved å plassere en lenke har medansvar for innholdet i siden det lenkes til. Dette kan ifølge retten bare forhindres ved at man tar uttrykkelig avstand fra det aktuelle nettstedet. På våre nettsider har vi plassert en rekke lenker til andre sider på Internett.
Vi vil uttrykkelig understreke at vi ikke har noen innflytelse på innholdet i sidene det lenkes til. Derfor distanserer vi oss fra alt innhold på disse sidene, og gjør ikke dette innholdet til vårt eget.
Denne erklæringen gjelder for alle lenker og for innholdet på sidene lenkene fører til.

Du finner Sikkerhetserklæring for tillatte økonomiske operatører her