Køretøjsteknik

Virksomhedens sektorer og markeder

Vores værditilbud

Vi ønsker tilfredse og succesrige kunder. Vores impulser driver det tekniske fremskridt. Med stadigt øje for kvalitet, sikkerhed og komfort udvikler vi innovative produkter og serviceydelser. Med vores engagement og nærhed oplyser vi vores kunder og er til enhver tid en højtydende og pålidelig partner.

Vores mission

Vi vil være en førende i en niche på markedet med krav om en høj merværdi, vi ønsker en fordelagtig position i værdikæden, og vi vil altid have et tæt samspil med vores kunder og leverandører. Vi stræber efter vækst inden for teknologi og produkter på tværs af vores kerneforretning. Vi fremtidssikrer os gennem diversificering – i vores porteføljer såvel som i vores markeder.

Vores markedsorganisation

Vores markeder