Køretøjsteknik

Almindelige betingelser

Her finder du alle juridiske dokumenter, bemærkninger, almindelige forretningsbetingelser, leveringsbetingelser, ansvarsfraskrivelse etc. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til os.

​AL-KO KOBER AB
Box 9088
400 92 Göteborg

Kontakt:
Telefon: + 46 (0)31-57 82 80
Fax: + 46 (0)31-57 45 63
E-post: question.se@alko-tech.com

 

Du kan finde de aktuelle købsbetingelser her.

Kønsneutrale personbetegnelser - for at opnå større læsevenlighed undgås kønsspecifik differentiering i personbetegnelser. Hvis der i den følgende tekst kun er nævnt en af de to kønsspecifikke varianter, skal denne med henblik på ligebehandling principielt gælde for begge køn.

AL-KO forbeholder sig alle rettigheder til tekster, billeder, grafikker, lydfile og animationer, som er anvendt til design af hjemmesiden. Disse elementer er underlagt omfattende ophavsretlig beskyttelse samt andre beskyttelseslove. Elementer anvendt til design af hjemmesiden er også delvis underlagt tredjemands ophavsret. Indholdet af AL-KOs hjemmeside må ikke kopieres, spredes, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart i kommercielt øjemed uden godkendelse fra Al-KO Køretøjsteknik. Undtaget herfra er filer, som AL-KO udtrykkeligt gør tilgængelige på hjemmesiden til download og offentliggørelse.

Cp

​Ord- og billedvaremærker på AL-KOs internetsider er for det meste beskyttede varemærker. Dette gælder især for logoer, produktnavne og typebetegnelser.

Alle AL-KOs internetsider bliver fremstillet med størst mulig omhu. Dette til trods kan AL-KO ikke garantere for fejlfrihed og nøjagtighed af de indeholdte oplysninger. AL-KO udelukker enhver hæftelse for skader, som opstår direkte eller indirekte i forbindelse med brug af denne hjemmeside, for såvidt som dette ikke beror på forsætlighed eller uagtsomhed fra AL-KO eller dennes agenters side. Download af filer og angivelse af persondata sker på brugerens egen risiko.

Med en dom af 12. maj 1998 har Landsretten i Hamburg afgjort, at man ved at indsætte et link i givet fald er medansvarlig for indholdet af den side, der linkes til. Dette kan - ifølge Landsretten - kun forhindres, ved at man udtrykkeligt tager afstand fra denne hjemmeside. Vi har indsat en række links på vores hjemmeside til andre sider på internettet.
Vi vil gerne understrege, at vi ikke har nogen som helst indflydelse på indholdet af de sider, der linkes til. Derfor tager vi afstand fra alt indhold på disse sider og gør ikke deres indhold til vores eget.
Denne erklæring gælder for alle links og for indholdet på de sider, som vores links fører til.

Du finder Sikkerhedserklæring for tilladte økonomiske operatørerher