Køretøjsteknik

Global Procurement

Langsigtet partnerskab med AL-KO

AL-KO Køretøjstekniks centralindkøb er ansvarlig for vores filialer over hele verden.
Helt i tråd med vores virksomhedsfilosofi “Quality for Life” stiller vi højre krav ikke bare til os selv, men frem for alt til vores leverandører.
Til gengæld tilbyder vi langsigtede partnerskaber med gode udviklings- og vækstperspektiver.

Compliance for indkøb

Stærkere indkøb = compliance 

Fra et compliance-synspunkt er indkøb underlagt særlige krav og risici. For at eliminere disse risici kræves der transparente processer. Eventuelle lovovertrædelser skal forhindres, der skal skabes en fair konkurrence, og der skal foretages en regelmæssig kontrol af vores leverandørkorps.

Overholdelse af lovbestemmelser, transparens og fair konkurrence er essentielle faktorer i vores daglige drift. Og endelig sikrer vi os derved varig succes.

Vi stiller således høje krav til os selv, men også til vores leverandører:

 • Fair konkurrence
 • Bekæmpelse af korruption,
 • databeskyttelse,
 • Miljøbeskyttelse
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Overholdelse af lovgivning
 • Forebyggelse af Interessekonflikter
 • Beskyttelse af finansielle aktiver og oplysninger

Procesorienteret indkøb

Vores principper

AL-KO Køretøjstekniks procesorienterede indkøb spiller en vigtig rolle for, at vi på længere sigt kan sikre og videreudvikle vores virksomheds position. Indkøb af produktionsmaterialer, handelsvarer, investeringsgoder, tjenesteydelser samt øvrigt udstyr foregår i et globalt indkøbsforbund. Vi stiller høje krav til vores leverandører og tilbyder til gengæld partnerskaber med vækst- og udviklingsmuligheder.

Målrettet indkøb

Intentionen er klar: For os drejer det sig om omkostningseffektiv sikring af en forsyning på højeste kvalitetsniveau til AL-KO køretøjstekniks produktionssteder globalt. For at kunne vælge de rigtige leverandører er det vigtigt at kende omkostningsstrukturerne for hele forsyningskæden. Kun med tilstrækkelig omkostningstransparens kan det vurderes, hvilke leverandører der er i stand til at opnå målomkostningerne. En forudsætning for dette er, at leverandører på transparent vis gør omkostningsfaktorerne tilgængelige. Her handler det ikke om at betvivle leverandørens fortjeneste. Det handler snarere om at identificere omkostningsfaktorer forårsaget af begge parter inden for hele værdikæden. Det er vores ansvar i fællesskab at reducere de identificerede omkostningsfaktorer for dermed at kunne opnå det bedst mulige omkostningsniveau. Dette ser vi som grundlag for langsigtede partnerskaber og den stadige videreudvikling af disse.

Vores behov for og rekruttering af leverandører

​Med AL-KO Køretøjstekniks brede produktportefølje følger et lige så bredt behovsspektrum. Derfor har vi sammensat en oversigt over vores behov til dig.

For at kunne godkende dig som leverandør til AL-KO Køretøjsteknik gennemgås en standardiseret proces. Først skal du udfylde vores oplysningsskema for leverandør for det pågældende område. Her beder vi dig om nogle grundlæggende oplysninger om din virksomhed.

Når vi har kontrolleret din ansøgning og har et behov for dit produkt / din tjenesteydelse, kontakter vi dig.

Helt i overensstemmelse med vores motto “Quality for Life” anvender vi udelukkende de bedste metaller og metalkomponenter. Ud over stålcoils, metalplader og stålrør og -profiler omfatter denne kategori støbe- og smededele.

 • Båndstål:
  • CRC, HRC, HDG, aluminium
  • Materialetykkelser: 1,5 - 8,0 mm
  • Båndstålsbredder: 36 - 650 mm
 • Metalplader:
  • CRC, HRC, HDG
  • Materialetykkelser: 1,0 - 12,0 mm i KF, MF, GF
 • Rør:
  • rør iht. EN10305-1/-2/-3, hulprofiler iht. EN10210/EN10219
  • Profilerede rør efter tegning
  • Udvendig diameter på 16,0 - 150,0 mm, vægtykkelser på 1,0-10,0 mm
 • Stavmateriale:
  • fladstål, VKT, rundstål iht. EN10058, EN10278, EN 10277
  • Materialetykkelser: 8,0 - 150,0 mm
 • Støbte emner:
  • Støbejern råt og bearbejdet, magnesium-, aluminium- og zinktrykstøbning
  • Komponenternes vægt: 10 g - 28 kg
 • Smedede komponenter:
  • smedede komponenter, rå og bearbejdede af standardlegeringer
  • Komponenternes vægt: 30 g - 22 kg

Supplerende produkter og tilbehør

Til leverandøransøgning

Herved forstår vi produkter, hvormed vi som totalleverandør til vores kunder fuldender vores portefølje inden for akser og rammer i det lette segment. Denne produktgruppe omfatter elektriske, elektroniske og mekaniske produkter og sikkerhedsprodukter.

Elektriske og elektroniske produkter

 • Elektromotorer: 12V-elektromotorer efter vores specifikation og forskrifter til vores motordrevne færdigprodukter
 • Printkort: Printkort med komponenter i lønproduktion inkl. udvikling til vores køresikkerhedstekniske produkter og movere
 • Motordrevne færdigprodukter efter vores specifikationer og forskrifter

Mekaniske produkter

 • Sammenfoldelige støtteben / støtteben / støttehjul / Spil
 • Efter vores specifikationer og forskrifter
 • Fremstillet ved hjælp af metalbearbejdningsproces (spåntagende og ikke-spåntagende)
 • sammenføjningsproces mekanisk og svejset
 • Overfladebelægninger i elektrisk galvanisering og varmgalvanisering
 • Montage af enkeltkomponenter til et færdigt produkt

Sikkerhedsprodukter

 • Fælge, dæk og komplette hjul
 • Beslag, stolper og hængsler i henhold til vores specifikationer og forskrifter
 • Opkørselsramper af aluminium eller ekstruderede aluminiumprofiler
 • Tyverisikringer til kuglekoblinger efter vores specifikationer og forskrifter
 • Cylinderlåse efter vores specifikationer og forskrifter til vores tyverisikringer
 • Metalmoduler efter vores specifikationer og forskrifter

Halvfabrikata, komponenter, plast og overfladebelægninger

Til leverandøransøgning

Som supplement til vores egen produktion køber vi yderligere produktionsmateriale i denne kategori. Her skelner vi mellem halvfabrikata, komponenter, plast og overfladebelægninger. Heri er indeholdt strengpressede dele samt stanse- og plastkomponenter. Desuden har vi brug for støbte gummikomponenter, montagemoduler, lejer, kabeltræk, DIN- og standardkomponenter samt overfladebelægninger som fx varmgalvanisering.

Halvfabrikata-komponenter

 • bowdenkabler og kabeltræk Til bremsede anhængere og spil, herunder kabel-, metal- og plastkomponenter efter individuel specifikation
 • Bremseslanger: Mål mellem 290 og 370 mm iht. SAE J 1401 samt iht. tegning
 • Lejer: Keglerulle- og nålerullelejer, bøsninger, glidelejer iht. DIN af stabilt materiale samt iht. individuel specifikation
 • Montagemoduler: Svejsemoduler og formonterede moduler iht. individuel specifikation (hydraulisk, pneumatisk ...)
 • Støddæmpere: Luft-, gas- og gummimanchet-støddæmper
 • Tromlebremsebelægning: Efter individuel specifikation

Stanse-/ bøje-/ drejekomponenter svejsemoduler

 • Drejekomponenter: Lejeskruer, glideruller af stål og ikke-stål, automatiske drejekomponenter og lange drejekomponenter med diameter: 4 - 65 mm og længde: 5 - 350 mm efter tegning
 • Fjedre: Try-, træk- og torsionsfjedre af stål og ikke-stål efter tegning Tråddiameter: 2 - 10 mm
 • Strengpressede komponenter: Akseltap og skruer, monteringsklar, komponentvægt 0m1 - 5 kg, presset af tråd og stavmateriale Diameter 4 - 50 mm
 • Stansede/ bøjede/ prægede/ laserkomponenter: Metalkoblinger og diverse tegningsdele af stål, tykkelse 2 - 8 mm
 • Dybtrukne komponenter: som forseglingshætter, stål 1 -2 mm tykke
 • Forbindelses- og sikringselementer: Standardkomponenter iht. DIN EN (skruer, møtrikker, spændemuffer), også efter tegning, af stål

Plast

 • Støbte gummikomponenter: Runde kabler, O-ringe, tegningsdele af SBR og andre termoplastiske elastomerer
 • Plastkomponenter: Efter tegning med en vægt pr. del op til 5 kg, overvejende med sprøjtestøbning (1 komponent)
 • Teknisk og standard-termoplast som granulat: POM, PP, PA, PE
 • Teknisk og standard termoplast som halvfabrikata: I form af plader og ruller i forskellige mål og tykkelser: ABS, PS, ABS PMMA, PE, APET

Overfladebelægninger

 • Varmgalvanisering, elektrisk galvanisering, KTL-belægning, pulverbelægning

Investeringer, tjenesteydelser og industri-/fællesudstyr

Til leverandøransøgning

Som supplement til produktionsmaterialet omfatter vores indkøbsbehov investeringer i produktions- og montageanlæg samt tilhørende omformnings-, stanse- og forbindelsesværktøj. Effektive serviceudbydere inden for IT, logistik og udvikling fuldender denne kategori.

 • Investeringer: Produktionssteder, montageanlæg, værktøj
 • Tjenesteydelser: Logistik, udvikling, marketing,
 • industri-/ fællesomkostninger: Kontorudstyr, IT-hardware, arbejdssikkerhed (værnemidler, driftsfaciliteter), emballage, fx bølgepap og karton, trykte artikler, fx brugsanvisninger og kataloger