Technika pojazdowa

Optymalizacja parku maszyn

Zacznij od efektywnego zarządzania parkiem maszyn

Zoptymalizowane zarządzanie flotą oznacza żywą gotówkę. Nasza koncepcja lekkiej zabudowy podwozi to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające optymalizację parku maszyn przy zachowaniu tej samej pojemności transportowej. Innowacyjna lekka konstrukcja zwiększa masę użytkową pojazdu.

Odtwórz wideo

Elementy zrównoważonego zarządzania parkiem maszyn

Nowoczesne zarządzanie flotą nastawione na wydajność składa się z wielu czynników (kosztowych). Istotne aspekty to kontrola odcinkami tras, planowanie tras, utrzymanie floty, utrzymanie pojazdów, serwisowanie pojazdów, a także zarządzanie szkodami. Ponadto istnieją również czynniki, które są tylko pośrednio związane z flotą pojazdów, ale zdecydowanie wpływają na koszty. Obejmują one przykładowo wydajność procesu załadunku i rozładunku, a także obciążenie pracą personelu. Kompleksowe zarządzanie parkiem maszyn może zwiększyć motywację pracowników i skrócić przestoje dzięki dobrze wyposażonej flocie pojazdów. Całościowy przegląd struktury kosztów możliwy jest wyłącznie wtedy, jeśli uwzględnimy zarówno czynniki bezpośrednie, jak i pośrednie. W naszym przewodniku po parku maszyn można znaleźć porady i wskazówki, jak zminimalizować koszty. Istotnym, a zarazem często zaniedbywanym aspektem zarządzania parkiem maszyn jest stosunek rozmiaru floty do dostępnej masy użytkowej oraz wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Już właśnie te obszary kryją w sobie potencjał w zakresie optymalizacji zarządzania parkiem maszyn.

Po co sześć pojazdów, kiedy wystarczy pięć?

Zmniejsz koszty związane z parkiem maszyn na stałe. Zoptymalizowane zarządzanie parkiem maszyn ma kluczowe znaczenie dla operatorów parków maszyn. Najłatwiejsze rozwiązanie to zminimalizowanie floty i związana z tym redukcja kosztów. Oferujemy doskonałe rozwiązanie, które pozwala osiągnąć pojemność transportową floty przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji: nasza koncepcja lekkiej zabudowy podwozia w połączeniu z zabudową kontenerową. Innowacyjna lekka konstrukcja pozwala zwiększyć dostępną masę użytkową pojazdu dzięki zredukowaniu masy kabiny, kierowcy, podwozia, paliwa i zabudowy. Dzięki temu pojazd może przewieźć towar o większej masie.

Zoptymalizowane zarządzanie parkiem maszyn to nie tylko większa masa użytkowa. Duże znaczenie ma również pojemność użytkowa na pojazd. Pojazd z zabudową furgon o pojemności użytkowej 20,3 m³ może jednorazowo przewieźć większą ilość towarów niż samochód z zabudową furgon o pojemności użytkowej 15 m³. Ponadto operatorzy parków maszyn korzystają z niższych progów ładunkowych podwozi z nisko zawieszoną ramą, co zapewnia większy komfort podczas załadunku i rozładunku, a także krótszy czas załadunku. W ten sposób można zoptymalizować wydajność parku maszyn.

Porady i wskazówki dotyczące optymalizacji parku maszyn

Zarządzanie parkiem maszyn to coś więcej niż samo zarządzanie pojazdami. Do zadań należy dobór odpowiednich pojazdów oraz określenie kosztów bezpośrednich i pośrednich. Na pierwszym miejscu jest wydajność logistyczna i rentowność przedsiębiorstwa.

Najskuteczniejszym sposobem rentownej optymalizacji floty pojazdów użytkowych jest kompleksowa analiza kosztów cyklu życia – zwana również całkowitym kosztem posiadania (Total Cost of Ownership TCO). Uwzględniając wszystkie koszty eksploatacji, można szybko stwierdzić, gdzie kryją się potencjalne oszczędności. Ze względu na dużą liczbę różnych modeli do analizy TCO ważne jest, aby na początku zdecydować się na jeden model. Tylko w ten sposób można zebrać wartości porównawcze. Oto najważniejsze punkty, które należy uwzględnić w analizie:

Odpowiednia flota pojazdów

Efektywne zarządzanie flotą pozwala na stałe zoptymalizować liczbę pojazdów, gdyż kryje w sobie znaczny potencjał oszczędności. Bezwzględnie konieczne jest zapewnienie optymalnego wykorzystania dostępnych pojazdów, w związku z czym zarządzanie parkiem maszyn uwzględnia również możliwą ładowność pojazdów. Lekkie zabudowy podwozi firmy AL-KO pomagają zwiększyć ładowność, a tym samym stwarzają potencjał do zmniejszenia liczby pojazdów. Zaoszczędzona masa pojazdu umożliwia zwiększenie ładowności do 150 kg. Dzięki specjalnemu podwoziu o zoptymalizowanych wymiarach zwiększa się również przestrzeń ładunkowa, co ma również pozytywny wpływ na liczbę potrzebnych pojazdów. Przed zakupem nowego pojazdu dostawczego dział ds. zarządzania flotą powinien wziąć pod uwagę cztery istotne aspekty: Masę użytkową, pojemność użytkową, koszty nabycia i eksploatacji. W zależności od wymagań do wyboru są pojazdy z zabudową typu furgon, chłodnie, pojazdy handlowe lub skrzyniowe.

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie obejmują koszty nabycia lub leasingu pojazdów, koszty paliwa, koszty sprzętu, oprogramowania i infrastruktury IT do procesów administracyjnych oraz ogólne koszty administracyjne. Zarządzanie parkiem maszyn uwzględnia również koszty wynagrodzenia, czynszu, prądu i ubezpieczenia.

Koszty pośrednie

Proces optymalizacji parku maszyn często niedostatecznie rozpoznaje lub minimalizuje koszty pośrednie. Zwykle wynikają one z niewykorzystanego potencjału, który jest pośrednio związany z flotą pojazdów. Obejmują zarządzanie danymi, niedostępność/awarię systemów IT niezbędnych do pracy, doskonalenie zawodowe i szkolenie. Koszty pośrednie związane z flotą pojazdów mogą również wynikać z przestojów, kiedy pracownicy nie są w stanie pracować ze względu na duże obciążenie i niezbyt ergonomiczne warunki pracy. Dzięki podwoziom niskopodłogowym lub z nisko zawieszoną ramą zarządzanie parkiem maszyn może przyczynić się do trwałego zmniejszenia obciążenia pracowników. Rozwiązanie to pozwala nie tylko odciążyć pracowników, lecz również chroni zasoby przedsiębiorstwa.

Dopasowane do potrzeb wymiary podwozia i możliwa dzięki temu rezygnacja z podestu załadowczego pozwalają na optymalizację zabudowy pojazdu, a tym samym zwiększenie przestrzeni ładunkowej. Zmniejsza to zarówno zapotrzebowanie na pojazdy, jak i kierowców. Kolejną, długoterminową zaletą jest to, że w kontekście spodziewanego silnego wzrostu klasy pojazdów 3,5 tony przyczyni się to również do złagodzenia niedoboru kierowców.

Aby każdy pojazd nie musiał być ubezpieczony indywidualnie, warto pozyskać oferty na ubezpieczenie floty. Dzięki temu ubezpieczenia OC wszystkich pojazdów są wspólnie zaklasyfikowane do jednej klasy bezszkodowości. W przypadku nowych pojazdów w pierwszych latach zalecane jest pełne ubezpieczenie komunikacyjne.

Wspomagana oprogramowaniem ocena danych GPS i tras pojazdów otwiera ogromny potencjał oszczędności przed działem ds. zarządzania parkiem maszyn. Oprogramowanie i geolokalizacja umożliwiają rejestrację i śledzenie pojazdów. Dzięki temu wyraźnie widzimy, gdzie możemy zaoszczędzić kilometry oraz stworzyć efekt synergii. Dział ds. zarządzania parkiem maszyn powinien od samego początku angażować pracowników w ten proces. Podczas wyboru oprogramowania oraz dostawcy serwera lub chmury należy zachować szczególną ostrożność i to nie tylko ze względu na ochronę danych.

Jednym z trendów dominującym w zarządzaniu parkiem maszyn jest outsourcing. Współpracując z zewnętrznymi dostawcami usług, menedżer floty może skoncentrować się na istotnych aspektach i działaniu przedsiębiorstwa. Procesy i infrastruktury EPD i komunikacyjne są dostarczane i utrzymywane przez dostawców usług. Aby zwiększyć przejrzystość i skuteczność, wystarczą jasno sprecyzowane usługi. Jednak, żeby outsourcing spełniał swoje zadanie, konieczny jest staranny dobór usługodawcy. Ostatecznie menadżer parku maszyn nawiązuje swego rodzaju zależność.

Oprócz optymalizacji ekonomicznej, park maszyn można ulepszyć pod kątem czynników ekonomicznych. Powodów jest wiele. Po pierwsze, istnieją proste metody umożliwiające zmniejszenie śladu ekonomicznego przedsiębiorstwa, po drugie, pozwala to na utrzymanie aktualnych klientów i pozyskanie nowych – zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Optymalizacja pod względem CO²

Najłatwiejszą metodą optymalizacji pod względem CO² jest wybór oszczędnych pojazdów, a także ograniczenie liczby wymaganych pojazdów. Dodatkowo można organizować szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy ekologicznej, aby ograniczyć zużycie paliwa. Jeśli nie chcemy emitować spalin do środowiska, warto pomyśleć o zainwestowaniu elektrycznych samochodów dostawczych.

Oszczędzanie wody

Przedsiębiorstwo potrzebuje wody – i to nie mało. Ponieważ większość parków zajmuje dużą powierzchnię, bez problemu można tam zainstalować zbiorniki na wodę. Jeśli przeszkadza nam ich wygląd, możemy wybudować podziemne zbiorniki na wodę. Woda idealnie nadaje się do czyszczenia floty pojazdów. Do mycia pojazdów i prania odzieży roboczej zaleca się stosowanie ekologicznych środków czystości.

Warianty podwozia

Do wariantów podwozia

Firma AL-KO specjalizuje się w lekkiej zabudowie podwozi. Oferujemy innowacyjną koncepcję dla większej ładowności, maksymalnej elastyczności masy konstrukcyjnej, niższej krawędzi ładunkowej i zwiększonej wydajności dzięki niskiej masie własnej.