Technika pojazdowa

Ogólne warunki

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty prawne, wskazówki, ogólne warunki handlowe (OWH), warunki dostawy, wyłączenie odpowiedzialności itp. Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

AL-KO Technology Polska Sp. z o.o.
Wysogotowo ul. Bukowska 10
62-081 Przeźmierowo

Kontakt:
Telefon: + 48 61 816 39 66
Faks:     + 48 61 816 19 80

e-mail:   http://www.alko-tech.com/pl/formularze-kontaktowe-al-ko

 

Aktualne warunki zakupu dostępne są tutaj.

Neutralne pod względem płci określenia osób — Aby zapewnić lepszą czytelność tekstu nie dokonano rozróżnienia ze względu na płeć w określeniach osób (np. pracownik/pracownica; pracobiorca/pracobiorczyni). Jeśli w poniższych tekstach znajdują się określenia odnoszące się do jednej z płci, dotyczą one obu płci zgodnie z zasadami równego traktowania.

AL-KO zastrzega sobie wszelkie prawa do tekstów, obrazów, grafik, plików dźwiękowych, animacji użytych do zaprojektowania strony internetowej. Elementy te są w dużej mierze chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Niektóre elementy użyte do zaprojektowania strony objęte są również prawami autorskimi osób trzecich. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania osobom trzecim treści na stronach internetowych AL-KO w celach komercyjnych bez zgody AL-KO Technika pojazdowa. Nie dotyczy to plików, które AL-KO wyraźnie udostępnia na stronach internetowych do pobrania i publikacji .

Cp

​Znaki słowne i graficzne na stronach internetowych AL-KO są w większości chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności logo, nazw produktów i oznaczeń typu.

Wszystkie strony internetowy AL-KO zostały stworzone z zachowaniem należytej staranności. Mimo tego AL-KO nie gwarantuje, że zawarte na nich informacje nie zawierają błędów i są dokładne. AL-KO wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy AL-KO i jej pełnomocników. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko związane z pobieraniem danych i wprowadzaniem danych osobowych.

W wyroku z dnia 12 maja 1998 roku sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że wraz z umieszczeniem linku odpowiada się za treści na powiązanej stronie. Według sądu okręgowego można tego uniknąć, wyraźnie dystansując się od treści zawartych na tych stronach internetowych. Na naszej stronie umieściliśmy szereg linków do innych stron w Internecie.
Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że nie mamy wpływu na treści zamieszczone na stronach, do których prowadzą linki. W związku z tym dystansujemy się od wszystkich treści na tych stronach i nie traktujemy ich jak własnych.
Oświadczenie to odnosi się do wszystkich linków i treści na stronach, do których prowadzą linki.

Deklarację bezpieczeństwa dla upoważnionych przedsiębiorców AEO można znaleźć tutaj