Technika pojazdowa

Obszary firmowe i marki

Nasza obietnica w zakresie działalności

Chcemy, aby nasi klienci odnosili sukcesy. Nasze impulsy napędzają postęp techniczny. Mając zawsze na uwadze jakość, bezpieczeństwo i komfort, opracowujemy innowacyjne produkty i usługi. Dzięki naszemu zaangażowaniu i bliskości, wskazujemy naszym klientom drogę i jesteśmy dla nich zawsze wydajnym i niezawodnym partnerem.

Nasza misja

Chcemy być liderem na rynku niszowym z aspiracjami do wysokiej wartości dodanej, dobrze usytuowanym w łańcuchu wartości, zawsze w bliskiej interakcji z naszymi klientami i dostawcami. Dążymy do rozwoju w dziedzinach technologii i produktów wykraczających poza naszą podstawową działalność. Pozycjonujemy się na przyszłość dzięki dywersyfikacji: zarówno portfolio, jak i rynków.

Nasza organizacja rynku

Nasze marki