Beskrivning

COMFORT DRIVE

Det intuitiva chassit: Vår nya COMFORT DRIVE anpassar sig automatiskt efter vägbanan

Hur vore det om chassit var ”intuitivt” och proaktivt kunde stötta dig som förare när du reser med din husbil? Om du helt avslappnat kunde se fram emot kurviga vägar? Om du bekvämt kunde köra på ojämn asfalt utan att skakas omkring?

Med nya AL-KO COMFORT DRIVE är detta nu möjligt. Det supermoderna halvaktiva chassit för husbilar reagerar självständigt på manövrar som inbromsning, acceleration eller kurvtagning, och jämnar ut ojämna underlag med stötdämparens automatiska inställning – för en avslappnad resa, oavsett var du kör någonstans.

Vad innebär ”intuitivt chassi”?

Högre komfort, högre säkerhet: Chassit på din husbil måste utstå en hel del, som slag och stötar, potthål och vägbulor, som gör att fordonet nickar och gungar.

För att du ska kunna köra bekvämt på alla gator i världen och märka av detta så lite som möjligt har AL-KO utvecklat det här halvaktiva stötdämpningssystemet, nu även för husbilar: Det helt nya och innovativa COMFORT DRIVE. Det här systemet minskar eller kompenserar för obekväma rörelser i husbilen genom riktade insatser.

Fördelarna med COMFORT DRIVE för husbilar i överblick 

Det halvaktiva chassit COMFORT DRIVE höjer körkomforten och säkerheten. I detalj innebär det följande för dig:

  • Utjämning av ojämna körbanor: Stötar, gungningar, muller m.m.: Med det halvaktiva chassit anpassar sig din husbil till olika underlag och jämnar ut ojämnheter – inom givna fysiska gränser. Det gör att fäste och grepp även optimeras på hala underlag.
  • Reducering av vibrationer och accelerationer: Med COMFORT DRIVE minskar husbilens vibrationer och accelerationer med upp till 20 procent.
  • Höjer fordonets stabilitet: Det halvaktiva chassit ger en reducering av gungande rörelser och fordonets lutning eftersom det reducerar husbilens rullande rörelser i kurvor. Det leder till en förbättrad väghållning och högre säkerhet under färd. Fordonet gungar mindre och bromsar mjukare, bromssträckan förkortas.
  • Stöd vid nödinbromsningar: Om det blir trängt läge stödjer systemet dig även vid nödinbromsning genom att ändra stötdämpningsfunktionerna.
  • Minskning av buller: Tack vare reduceringen av gungningar minskar också det oljud som uppstår därigenom avsevärt.
  • Individuell anpassning av körläge: Med AL-KO COMFORT DRIVE kan du välja mellan två körlägen: Normal och Comfort. Det gör det också möjligt med en individuell anpassning av rutten.
  • Anpassning till olika belastningsförhållanden: Belastningsförhållandet har en betydande effekt på viktfördelningen i husbilar. Ett halvaktivt chassit tar hänsyn till detta och kan anpassa dämpningen till detta för att bibehålla ett balanserat körförhållande.

Hur fungerar det halvaktiva chassit COMFORT DRIVE exakt?

Det halvaktiva chassit beräknar de förväntade fordonsrörelserna och ändrar på motsvarande inställningar i stötdämparen – automatiskt och praktiskt i realtid. Detta reducerar avsevärt rörelserna längs med fordonsaxeln och minskar märkbart stötar och slag. COMFORT DRIVE för husbilar kan installeras direkt från fabrik, men även eftermonteras.

Med COMFORT DRIVE kontrollerar sju sensorer permanent fordonets beteende, det vill säga rörelserna mellan däcken och fordonskarossen, och för denna information vidare till stötdämparna. Dessa anpassar i sin tur kontinuerligt sina dämpningsegenskaper till rådande väglag för att säkerställa en optimal körupplevelse. Dessutom reagerar chassit automatiskt på belastningsförhållandet och på plötsliga sidovindar, och det är också anslutet till husbilens elektroniska stabilitetsprogram (ESP) via ett gränssnitt.

Det grundläggande "Normal"-läget förbättrar körkomforten och spårbeteendet, och det är särskilt användbart för slingriga vägar där du måste ratta mycket. Det omkopplingsbara läget ”Comfort” är förnuftigt vid långa raka sträckor, som t.ex. på motorvägar, och det höjer körkomforten enormt mycket eftersom du formligen svävar fram över vägbanan.

Vad är skillnaden mellan COMFORT DRIVE och ett originalchassi?

Standardiserade chassikomponenter från de vanligaste fordonstillverkarna designas för att täcka ett så brett användarspektrum som möjligt, speciellt inom områdena hantverk, postutdelning och transport. Här ligger fokus på funktionalitet och flexibilitet vad gäller belastning – och det är precis här skillnaderna finns:

Medan t.ex. en leveransbil bär väldigt olika laster beroende på uppdrag och oftast körs kortare sträckor med täta korta stopp på agendan så är en husbil en riktig uthållighetsidrottare: Den körs (nästan) alltid fullastad och tillryggalägger flera hundra till tusentals kilometer per gång – med en relativt konstant körhastighet och med några korta pauser längs med rutten. För att verkligen kunna njuta av resan bör den ske med högsta möjliga komfort, lugn och avspändhet.

Därför är COMFORT DRIVE särskilt utformad för att klara av kraven från husbilsresande. Tack vare den sofistikerade tekniken ”vet” den hela tiden hur mycket fjädring och dämpning som krävs för det aktuella vägunderlaget för att skapa genomgående angenäma och säkra körförhållanden.

Vad är skillnaden mot ett aktivt chassi?

Skillnaden mellan ett aktivt och ett halvaktivt chassi ligger i hur det känner av körbanan och körsituationen, och sättet som köregenskaperna anpassas och styrs.

Aktiva chassin känner igen ojämnheter i underlaget och olika körsituationer redan innan de passeras och ändrar inställningarna i förväg. Dessa system hämtar sin information från olika fordonsinterna system, t.ex. kamera, radar eller lidar, och kommunicerar med varandra över fordonsinterna elektroniska gränssnitt.

Halvaktiva chassin fungerar genom att känna igen rörelserna och accelerationerna hos chassit och karosskomponenterna, och övervakar dem kontinuerligt med hjälp av de inbyggda systemsensorerna. Ett halvaktivt chassi anpassar chassikomponenterna efter de detekterade rörelserna inom en elektronisk karta.

Hur monterar man COMFORT DRIVE?

COMFORT DRIVE monteras på chassit, direkt vid stötdämparna. Sensorerna som mäter fordonets rörelser under färd monteras på fordonskarossen och vid hjulhållarna, och fordonet får även fjädrar och dämpare på fram- och bakaxeln. Styrenheten installeras under förarsitsen. Det halvaktiva chassisystemet integreras i den befintliga upphängningen och arbetar tillsammans med stötdämparna för att anpassa dämpningsinställningarna.

Med AL-KO COMFORT DRIVE byts alla befintliga stötdämpare ut mot styrda stötdämpare (till vänster och höger på bakaxeln/bakhjulen och vid det främre fjäderbenet). Dessutom installeras ett sensorsystem vid alla hjul samt på chassit. En tillhörande styrenhet, som styr kommunikationen mellan de styrda stötdämparna och sensorsystemet, monteras i säteslådan i förarhytten. Systemet kan ställas om från det ständigt aktiva Normal-läget till Komfortläge, t.ex. vid långa resor på motorväg, via en inbyggd knapp på instrumentbrädan.

För vilka husbilar är AL-KO COMFORT DRIVE lämpligt?

För närvarande erbjuder AL-KO det halvaktiva chassit för husbilar baserade på Mercedes-Benz Sprinter i kombination med AL-KO AMC-chassi.

Går det att eftermontera AL-KO COMFORT DRIVE?

Ja. Monteringen kan göras på alla AL-KO-kundcentrum och hos certifierade grossister.

Husbilar

COMFORT DRIVE

Utmärkelser

Liknande produkter