Fordonsteknik

Allmänna villkor

Här hittar du alla rättsliga handlingar, råd, allmänna affärsvillkor, leveransvillkor, ansvarsfriskrivning etc. Om du har frågor kan du när som helst kontakta oss.

​AL-KO KOBER AB
Box 9088
400 92 Göteborg

Kontakt:
Telefon: + 46 (0)31-57 82 80
Fax: + 46 (0)31-57 45 63
E-post: question.se@alko-tech.com

 

De aktuella inköpsvillkor hittar du här.

I denna text används könsneutrala personbeteckningar. I den mån könsspecifika ord används, avser dessa båda kön.

AL-KO förbehåller alla rättigheter till texter, bilder, grafiker, ljudfiler, animationer, som används på sina webbsidor. Dessa skyddas i till stor del av upphovsrätt och annan skyddande lagstiftning. Vissa delar som används för designen är föremål för upphovsrätt från tredje part. Innehållet på AL-KO:s webbplats får inte kopieras, distribueras, modifieras eller tillgängliggöras för tredje part för kommersiella ändamål utan tillstånd från AL-KO Fahrzeugtechnik. Detta gäller inte filer på webbplatsen som AL-KO:s uttryckligen lagt ut för offentliggörande och publicering.

Cp

​Ord- och bildmärken från AL-KO:s webbsidor är till största delen skyddade. Detta gäller i synnerhet för logotyper, produktnamn och typbeteckningar.

Alla AL-KO-webbsidor är gjorda med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan AL-KO inte garantera att informationen på sidorna är felfri och exakt. AL-KO har inget ansvar för skador för skador som härrör direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats, i den utsträckning som detta inte grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet från AL-KO eller något av AL-KO:s ombud. Användaren laddar ner filer och anger sina personuppgifter på egen risk.

Med domen från den 12 maj 1998 beslutade Landgericht Hamburg att man genom att tillhandahålla en länk kan hållas ansvarig för innehållet på den länkade sidan. Enligt domstolen kan detta endast förhindras genom att man uttryckligen tar avstånd från dessa webbplatser. Vi har lagt ut ett antal länkar till andra webbplatser på Internet på vår webbplats.
Vi vill uttryckligen understryka att vi inte har något som helst inflytande på innehållet på de länkade sidorna. Därför tar vi avstånd från allt innehåll på dessa sidor och antar inte deras innehåll som vårt eget.
Denna förklaring gäller alla länkar och innehållet på de sidor som våra länkar leder till.

Säkerhetsdeklaration för tillåtna ekonomiska aktörer AEO hittar du här