Fordonsteknik

Rangera med AL-KO-husvagnstillbehör 

Med husvagnens rangersystem kan du röra dig lätt och precist

Rangersystemet underlättar för föraren att styra husvagnen med precision. När man kör ensam och hamnar i en svår parkeringssituation där ingen kan hjälpa en, är det väldigt praktiskt. Särskilt i trånga utrymmen och lutningar på upp till 28 procent märker man att: Rangersystem är mycket pålitliga. Rangerhjälpmedel för husvagnar skiljer sig åt i hur valsen vrids. Halvautomatiska varianter som vår instegsmodell RANGER får igång valsen genom att vrida den. Helautomatiska rangersystem som AL-KO-modellen MAMMUT svänger däremot valsen elektriskt. På så vis känner rangersystem precis när det optimala trycket på husvagnsdäckens valsar är uppnått.

Något speciellt: Det elektriska rangersystemet MAMMUT

Rangering av en husvagn på campingens ställplats är en uppgift för Mammut. Med rangersystemen från AL-KO bemästrar du sådana situationer problemfritt. Med millimeterprecisa rörelser förflyttar rangersystem husvagnen till önskat läge – även på ojämn terräng eller trångt utrymme. Det elektroniska hjälpmedlet för husvagnen gör det överflödigt att ha en assistent. Sedan många år hör AL-KO med sin rangerhjälp MAMMUT till de bästa rangersystem för husvagnar. Rangersystemet är mångfaldigt prisbelönt och övertygar kunderna med sin höga användarvänlighet. Endast hos AL-KO finns MAMMUT rangersystem för husvagn med joystick-styrning för föraren. Jämfört med manövrering via knappar kan den accelereras, styras och bromsas steglöst. Rangersystemet måste frigöras så att husvagnen inte rör sig oavsiktligt. För att göra detta hålls fjärrkontrollen enkelt upp mot sensor på husvagnens dragstång. AL-KO-rangerhjälp för husvagnar klarar vridningar i 360 grader, övervinner lutningar på upp till 28 procent och hinder på upp till ca 4 cm höjd. Den steglösa styrelektroniken har dessutom fördelen att den inte är ryckig vid rangering. Detta innebär att enkelaxlade och tandemaxlade fordon kan flyttas enkelt och precist.

För nybörjare: Husvagnsrangerssystem RANGER

Den starka instegsmodellen RANGER för enaxlade husvagnar på upp till 1,8 ton och för tandemaxel på upp till 2,5 ton förflyttar husvagnen med millimeterprecision och utan ansträngning. Även smal och brant terräng bemästras på detta sätt utan ytterligare hjälp. Med den ergonomiska fjärrkontrollen kan rangerhjälpen till husvagnen lätt användas även av nybörjare. Softstart- och softstop-funktionen möjliggör en precis och stötfri manöver. RANGER bemästrar hinder som är upp till två centimeter höga vid en maximal stigning på 18 procent.

Ytterligare stöd till husvagnen: Stödhjul

Det går i många lägen inte att rangera husvagnen enbart med ett rangersystem, till exempel vid underlag som mjukats upp av regn. Sådana situationer är stödhjul till stor hjälp, förutsatt att de uppfyller vissa krav.Om de är smala fungerar de förvisso på hårt underlag, men är mer av ett hinder på mjukt underlag. Då skapar de djupa fåror eller sjunker ner i värsta fall. I detta fall hjälper endast mycket muskelkraft eller en hjälpreda för att befria husvagnen igen. AL-KO erbjuder stödhjul i olika varianter. De finns med statisk lastkapacitet mellan 150 och 300 kilo, så att det finns stödhjul till praktiskt taget varje modell. Observera dock att den dynamiska lastkapaciteten alltid är lägre. Handveven fungerar friktionsfritt och kan även tas bort från vissa modeller.

Det perfekta tillägget till stödhjul: Rangerhandtag

Med rangerhandtag blir det lättare att förflytta den urkopplade släpvagnen. Men de används även på stödhjul för att fordonet inte ska kunna glida iväg, om vevarna till klämhylsorna inte är ordentligt åtdragna. Därför är rangerhandtag fästa på stödhjulet till ytterröret. Monteringen görs enkelt med fyra skruvar. Observera dock att stödhjul kan fästas på ytterrör med en diameter på 48 mm.

Montering på AL-KO-servicecenter

Händiga campare kan själva montera rangerhjälpmedel på husvagnen. Detta upphäver inte fordonets körtillstånd. Dock ska alltid bruksanvisningen följas för att undvika kostsamma skador. Det är lättare att få monteringen utförd på en av AL-KO:s servicestödpunkter. Där kan du få detaljerade råd. Chassit är alltid viktigt för valet av rangersystem till husvagnar. Detta eftersom varje rangersystem inte passar till varje chassi.

Das wird Sie auch interessieren