Fordonsteknik

Originaldelar/icke originaldelar

 

                Original                                                                                              Kopia

AL-KO står globalt för kvalitet och säkerhet . Därför är våra chassier och broms- och kopplingsanordningar viktiga baskomponenter för ledande tillverkare av fritidsfordon, nyttofordon och släpvagnar. Den höga kvalitets- och säkerhetsnivån uppskattas även av våra kunder som sedan länge har ett stort förtroende för AL-KO-produkter. Därför är användning av reservdelar i original av högsta vikt för att garantera högsta möjliga säkerhet och tillförlitlighet hos fordonet.

Som bekant hamnar med jämna mellanrum kopierade komponenter från olika tillverkare ute på marknaden. Efter de senaste testen och undersökningarna av kopierade bromsbackar har vi kunnat konstatera att användning av dessa produkter kan vara livsfarliga! De kopierade beläggen uppvisar bland annat en väsentlig andel metall i beläggstrukturen och redan efter 24 timmars saltspruttest syns en tydlig rostbildning, vilken ger en avsevärd försämrad bromsverkan samt ökar risken för fastrostning i bromstrumman. Vi däremot tillverkar våra original-bromsbelägg helt utan metallinnehåll.

Dessutom har vi sett att hela belaget lossnar från belägget efter ett par hårda inbromsningar, vilket kan leda till att bromsen slutar att fungera helt och hållet. Dessutom har uthållighetstest visat att samtliga kopierade bromsbackar som har jämförts med våra originaldelar utsätts för ett betydligt högre slitage och till viss del även har mindre och tunnare belagsytor, vilket också har en negativ inverkan på bromskraften. 

Facit: Dessa defekter har en negativ effekt på bromskraften och en betydande inverkan på trafiksäkerheten!

             Original                                                                                              Kopia

För säkerhets skull har vi också undersökt de kopierade bromsvajrarna och kunnat konstatera att även dessa plagiat uppvisar allvarlig rostpåverkan i uthållighetstest. När man drar i bromsvajern både hörs och känns vibrationer.  Dessutom är skyddshylsan av gummi mycket spröd och vatten tränger in som sedan vid minusgrader får vajern att frysa fast. Vajerns effektivitet försämrades också med mer än 10 % jämfört med nyskick.

Efter flera tester och undersökningar har vi därmed fastställt att vid kopierade komponenter kan allvarliga brister uppstå efter mycket kort tid. Vid kontinuerlig användning har den försämrade kvaliteten inverkan på effektiviteten och livslängden.

Facit: Av säkerhetsskäl avråder vi därför starkt att saluföra annat än originaldelar!