Beskrivelse

ATC for tilhenger

Kjører vi på skinner - det nye AL-KO sikkerhetssystem for tilhengere

Det velprøvde sikkerhetssystemet fra AL-KO kommer med forbedrede responsegenskaper og er umiddelbart tilgjengelig for alle tilhengertyper. Den kontinuerlige signalbehandlingen samt “vær på vakt-stillingen” som systemet inntar ved påkommende fare, gjør at ATC reagerer enda raskere enn før. ATC kontrollerer tilhengerens kjøreatferd permanent. Sensorene registrerer farlige sidebevegelser direkte på tilhengerens aksel, før en eksisterende ESP for tilhengere i personbilen kan registrere pendelbevegelsen. Tilhengeren foretar umiddelbart en myk nedbremsing – uten at føreren griper inn – og bringes igjen i en stabil kjøretilstand.

Nødsystemet reagerer automatisk når svingningene i ekvipasjens grenseverdier overstiges.

 • Sensorene reagerer allerede på små tverrgående fartsøkninger.
 • Tilhengeren bremser umiddelbart automatisk. Føreren merker knapt noe til denne korrigeringen.
 • Gjennom nedbremsing trekker tilhengeren seg selv inn i sporet, dvs. liten fare for kollisjon ved plutselig og kraftig nedbremsing, og ingen avbrudd i forbikjøringsprosessen.

Fordel:

 • Reagerer raskt og effektivt i alle relevante faresituasjoner som
  • unnamanøver
  • filskifte
  • forbikjøringer
  • vindkast
  • slitasjespor i veibanen
  • overlast
 • Raskere bremsegrep
 • Bruk opptil 3,5 tonn GA
 • Optimalisert vekt og design
 • Horisontal montering (større monteringsplass og bakkeklaring)
 • Generell brukstillatelse (Allgemeine Betriebserlaubnis, ABE) finnes

Info: ATC for tilhengere er ikke i stand til og heller ikke laget for å rette opp grovt uaktsom kjøreatferd eller ugunstig lasting (f.eks. høyt tyngdepunkt på smal tilhenger) i den grad at ulykker alltid kan forhindres fullstendig. ATC for tilhengere fritar aldri føreren for plikten til å være aktsom.

 

Artikkelnummer Chassis variant.Vekt
1733032 En aksel 1.301 kg - 1.500 kg
1733033 En aksel 1.501 kg - 1.800 kg
1733034 En aksel 1.801 kg - 2.000 kg
1733035 En aksel 2.001 kg - 2.500 kg
1733036 En aksel 2.501 kg - 3.000 kg
1733037 En aksel 3.001 kg - 3.500 kg
1733031 En aksel 750 kg - 1.300 kg
1733038 2 aksler 1.300 kg - 1.600 kg
1733039 2 aksler 1.601 kg - 2.000 kg
1733040 2 aksler 2.001 kg - 2.500 kg
1733041 2 aksler 2.501 kg - 2.800 kg
1733042 2 aksler 2.801 kg - 3.500 kg
1733042 3-aksler 3.000 kg - 3.500 kg
Tilhenger

ATC for tilhenger

Katalog Katalog
ATC kan bare monteres på tilhengere med påmontert AL-KO-aksel og AL-KO-hjulbrems. Vektområdet må tilsvare tilhengerens tillatte totalvekt.

ATC – the responsive anti-sway system

Caravaning
Blog

ATC – the responsive anti-sway system

Dangerous swaying movements with a caravan or commercial trailer are a thing of the past thanks to the ATC anti-snaking system from AL-KO.