Beskrivning

Euro-Delta-axel

Vid kurvtagning och krängningar belastas alltid det yttre hjulet i kurvan mer på grund av centrifugalkraften. Det inre hjulet tenderar att lyfta från vägbanan i kurvor.
Lösningen:AL-KO Euro-Delta-axeln motverkar lyftkraften.

De individuellt upphängda hjulen på länkarmarna (pendelarmarna) rör sig runt den sneda ledaxeln vid in- och utfjädring. Den verksamma kraften på det yttre hjulet i en kurva överförs via pendelarmen till hjulets axeltapp på ett sådant sätt att dess toe-in och den negativa cambern ökar. Hjulet motverkar denna centrifugalkraft och stöder därmed fordonet inåt.

Övrigt: Mer än 70 % av alla husvagnar kör med AL-KO-kvalitet – på goda grunder!

Dina fördelar:

 • Maximal säkerhet
  vid kurvtagning
  vid krängningar
  vid omkörningar
  vid sidovind och
  vid brovindar
 • Underhållsfri tack vare livslång smörjning
 • Mycket bra självdämpning: Fjädringen lugnar sig snabbt och ökar därmed körsäkerheten
 • Standard på nästan alla husvagnar med AL-KO-chassin – kan inte eftermonteras
 • Mer körkomfort och mer körsäkerhet med släpvagn efter bil
 • Tack vare enskild hjulupphängning fjädras varje hjul separat
Husvagn

Euro-Delta-axel

FAQ/Vanliga frågor

Med hjälp av det sexkantiga AL‑KO-ytterröret i kombination med det trekantiga innerröret uppnår vi de längsta fjädringsvägarna jämfört med alla andra gummifjädrade axlar. Under fjädringen trycks inte gummit ihop utan det har utrymme att arbeta.
Nej. Euro-Delta-axeln är standard för nästan alla husvagnar med inbyggt AL-KO-chassi. Eftermontering är inte möjligt.
Det speciella sexkantiga gummifjädringssystemet från AL‑KO ger oss dessutom möjlighet att utforma fjädringen mjukare än andra gummifjädringar på marknaden. Riktmärket här är bilindustrins fjädringsmjukhet som vi kommer närmast jämfört med alla andra fjädringssystem (Källa: Test utfört av tekniska högskolan i Ravensburg).
Den ger mer körsäkerhet och högre körkomfort med husvagn eller personbilssläpvagn. Denna axel utvecklades för en säker och skonsam transport, även av känsliga varor som möbler, elektronikkomponenter eller farliga ämnen. Dessutom kan du använda personbilssläpvagnen för djurtransport utan problem.
Fjädringen är underhållsfri och sparar därmed service- och underhållskostnader för användaren.