Beskrivning

AAA-Premium Brake

Att bromsarna fungerar perfekt är mycket viktigt för ditt fordons säkerhet. Ju kortare bromssträcka, desto lägre olycksrisk. Några få centimetrar längre bromssträcka kan leda till en påkörning bakifrån i en riskfylld situation. För att säkerställa att dina bromsar fungerar optimalt måste de ställas in precist. Genom användning och förslitning kan din broms få för stort glapp över tid. Detta förhindrar den automatisk bromsjusteringen AAA = AL-KO Automatic Adjustment. Det automatiska justeringssystemet AAA rycker alltid in om bromsen har för mycket glapp och ställer in den på nytt. Hjulbromsen fungerar som vanligt och utökas till att omfatta återställningsfunktionen. Därmed får du kortare bromssträcka och högre körsäkerhet. Hjulbromsen förblir lika säker som vanligt: Det robusta systemet förblir oförändrat förutom efterjusteringsfunktionen.

Det automatiska justeringssystemet AAA kan fästas på hjulbromsar 2051 och 2361 (från tillverkningsår 1999). AAA Premium Brake kan eftermonteras även för alla andra axlar med bultad bromssköld.
Vårt tips:Uppgradera till AAA Premium Brake redan vid nästa byte av bromsbelägg!

Den självjusterande Premium-bromsen

Den beprövade hjulbromsen, med sina bromsvärden långt över genomsnittet, kompletteras tack vare den automatiska justeringsfunktionen. Den är lämplig för hjulbromstyperna 2051 och 2361 (från tillverkningsår 1999), och passar därför de flesta husvagnar med AL-KO-axlar. Vid backning inaktiveras återställningen. Ombyggnad görs enkelt och snabbt.

Dina fördelar:

  • Mer körsäkerhet tack vare kortare bromssträcka
  • Mer körkomfort tack vare mjuka bromsar utan ryckiga påskjutningar
  • Låga underhållskostnader: Tack vare längre serviceintervall
  • Ingen förnyat TÜV-förfarande krävs
Artikelnummer Typ Vikt enkelaxlad Vikt dubbelaxlad
1730026 Enkel axel / tandemaxel 1500 kg 2800 kg
1730298 Enkel axel / tandemaxel 2000 kg 3500 kg
Husvagn

AAA-Premium Brake

För hjulbromsar med bultad standardbromssköld från 1999.

FAQ/Vanliga frågor

Nej. AAA-bromsen är inte självrengörande eller underhållsfri. Underhållsintervallen i bruksanvisningen ska följas.
För standardanvändning gäller bruks- och monteringsanvisningarna. Vid specialanvändningar ber vi att du kontaktar fordonstillverkaren, återförsäljaren eller vår AL-KO-kundtjänst.
Ja. Med hittills flera hundratusentals enheter på marknaden bekräftar detta framgången.
Ja, på AL-KO-axlar från tillverkningsår 1999 med bultad bromssköld över hjulbromsens konstruktion (bromssköld med belägg). En uppdatering av fordonspappren behövs inte eftersom bromsen är typgodkänd.
Till exempel vid stort glapp mellan bromsbelägg och bromstrumma (luftglapp). Detta luftglapp förstoras vid slitage av bromsbeläggningen och påskjutsanordningens tid till insats blir längre. När du bromsar hårt justeras luftglappet i bromsen av justeringsmekanismen i AAA-bromsen.
AL-KO ansluter sig till branschorganisationernas strävande att göra automatisk bromsjustering obligatorisk för nya fordon i klass O1 (upp till 750 kg) och klass O2 (750-3500 kg).
Nej. AAA-bromsen är inte självrengörande eller underhållsfri. Underhållsintervallen i bruksanvisningen ska följas.