Fordonsteknik

Allmänna Villkor

Här hittar du alla juridiska handlingar, anteckningar, allmänna villkor (GTC), leveransanvisningar, ansvarsfriskrivning etc. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.

AL-KO KOBER AB
Box 9088
400 92 Göteborg

Kontakt:
Telefon: + 46 (0)31-57 82 80
E-post: question.se@alko-tech.com

Könsneutrala personbeteckningar. För att underlätta läsbarheten avstår vi från könsspecifik differentiering vid hänvisning till personer. Om det i följande text hänvisas till endast ett av de två könen, gäller det för båda könen enligt principen om likabehandling.

 

AL-KO förbehåller sig alla rättigheter till texter, bilder, grafik, ljudfiler och illustrationer som har använts för visning av Internet-sidorna. Dessa element skyddas i vidaste omfattning av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Delvis omfattas de också av upphovsrättslagen för tredje part. Innehållet på AL-KO:s webbplatser får inte kopieras, distribueras, ändras eller överföras till andra webbplatser utan skriftligt tillstånd från AL-KO Kober SE. Detta omfattar inte filer på webbplatsen som uttryckligen erbjuds av AL-KO för att laddas ned och publiceras.

 

Ord- och bildsymboler på AL-KO:s Internet-sidor har till största delen varumärkesskydd. Detta gäller särskilt för logotyper, produktnamn och typbeteckningar.

 

Samtliga sidor på AL-KO:s webbplats har sammanställts med största noggrannhet. Ändå kan inte AL-KO garantera felfrihet och exakthet i alla förekommande uppgifter. AL-KO frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats, såvida skadorna inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakats av AL-KO eller personal som agerar på uppdrag av AL-KO. Nedladdning av filer eller inmatning av personuppgifter sker på användarens egen risk.

 

Med domen den 12 maj 1998 avgjorde delstatsrätten i Hamburg, att man genom att lägga ut en länk är medansvarig för innehållet i de anslutna sidorna. Detta kan enligt delstatsrätten förhindras, endast om man uttryckligen tar avstånd från ansvar för webbsidorna. Vi har på våra webbsidor lagt in en rad länkar till andra Internet-sidor.
Vi vill uttryckligen betona att vi på intet sätt har inflytande på innehållet på de anslutna sidorna. Därför tar vi inget ansvar för innehållet på de sidorna.
Denna förklaring gäller för alla länkar och för innehållet i de sidor som är kopplade till våra länkar.