Technika vozidel

Optimalizace vozového parku

Začněte s efektivní správou vozového parku

Optimalizovaná správa vozového parku znamená úsporu peněz. Naše koncepce lehkého podvozku je dokonalým řešením pro optimalizaci vozového parku při zachování stejného objemu přepravy. Díky inovativní lehké konstrukci se zvýší užitečná hmotnost vozidla.

Přehrát video

Součásti udržitelného řízení vozového parku

Moderní správa vozového parku zaměřená na efektivitu je spojena s velkým množstvím (nákladových) faktorů. Mezi základní principy správy patří kontrola tras, plánování tras, údržba vozového parku, údržba vozidel, prohlídky vozidel a řízení škod. Existují také faktory, které s vozovým parkem souvisejí pouze nepřímo, ale rozhodně mají vliv na náklady. Patří sem například efektivita procesů nakládky a vykládky a vytížení personálu. Komplexní pojatá správa vozového parku může zvýšit motivaci zaměstnanců a snížit prostoje v důsledku dobře fungujícímu vozovému parku. Absolutní přehled o struktuře nákladů lze získat pouze tehdy, když se vezmou v úvahu přímé i nepřímé faktory. V našem průvodci vozovým parkem přinášíme tipy a rady pro minimalizaci nákladů. Základním a přitom často opomíjeným aspektem správy vozového parku je poměr velikosti vozového parku k dostupnému užitečnému zatížení a využití ložného prostoru. Právě tyto oblastí nabízí velký optimalizační potenciál pro správu vozového parku.

Proč šest vozidel, když vám jich stačí pět?

Snižte trvale náklady na vozový park. Optimalizace správy vozového parku je pro provozovatele vozového parku zásadním krokem. Řešením, které se nabízí, je minimalizace vozového parku a z toho plynoucí snížení nákladů. Existuje dokonalé k řešení k dosažení požadovaného přepravního objemu vozového parku při současném snížení provozních nákladů: je to naše koncepce lehkého podvozku ve spojení se skříňovou nástavbou. Díky inovativní lehké konstrukci se totiž zvýší zbývající užitečné zatížení na vozidlo po odečtení hmotnosti tažného vozidla, řidiče, podvozku, paliva a nástavby. To znamená, že je možné jedním vozidlem přepravit větší množství nákladu.

Ale není to jen vyšší užitečné zatížení, které přispívá k optimalizaci řízení vozového parku. Velkou roli hraje také využitelná kapacita vozidla. Skříňové vozidlo s využitelnou kapacitou 20,3 m³ dokáže přepravit větší množství zboží najednou než panelová dodávka s využitelnou kapacitou 15 m³. Provozovatelé vozového parku navíc těží z nižších nakládacích prahů podvozku s nízkým rámem, které přispívají k většímu komfortu při nakládce a vykládce zboží a ke zkrácení doby nakládky. Tímto způsobem je možné dále optimalizovat efektivitu vozového parku.

Tipy a rady pro optimalizaci vozového parku

Správa vozového parku není jen o vlastní správě vozidel. Mezi její úkoly patří výběr správných vozidel a stanovení přímých a nepřímých nákladů. Nejvyššími prioritami jsou efektivita logistiky a ziskovost společnosti. 

Nejúčinnějším způsobem, jak ekonomicky optimalizovat vozový park užitkových vozidel, je komplexní analýza nákladů během životního cyklu – ty jsou známé také jako celkové náklady na vlastnictví (TCO). Když se podíváte na všechny provozní náklady, rychle uvidíte, kde je možné potenciálně dosáhnout úspor. Vzhledem k velkému množství různých modelů pro analýzu TCO je důležité se hned na začátku rozhodnout pro jeden model. Jedině tak můžete získat porovnatelné hodnoty. Dále uvádíme nejdůležitější body, které je potřeba zahrnout do analýzy:

Správný vozový park

Efektivní správa vozového parku průběžně optimalizuje počet vozidel, protože zde existuje velký potenciál k úsporám. Je bezpodmínečně nutné využívat dostupná vozidla optimálním způsobem, přičemž správa vozového parku zde musí zohlednit i maximální užitečné zatížení na vozidlo. Lehké podvozky AL-KO pomáhají zvýšit užitečné zatížení, a tím vytvářejí potenciál ke snížení počtu vozidel. Ušetřená hmotnost vozidla se odráží ve zvýšení užitečného zatížení až o 150 kg. Díky speciálnímu podvozku s optimálními rozměry se také zvětší ložná kapacita – to má pozitivní vliv na počet vozidel, které budete potřebovat. Jestliže se chystáte na nákup nové dodávky, správa vozového parku by měla vzít v úvahu čtyři klíčové aspekty: Užitečná hmotnost, užitečná kapacita, pořizovací náklady a provozní náklady. V závislosti na požadavcích se zákazník rozhoduje mezi skříňovými vozidly, chladírenskými skříňovými vozidly, prodejními vozy nebo valníkovými vozidly.

Přímé náklady

Mezi přímé náklady patří náklady na pořízení nebo pronájem vozidel, náklady na pohonné hmoty, náklady na hardware, software a IT infrastrukturu pro administrativní procesy a všeobecné administrativní náklady. Správa vozového parku musí vzít v úvahu i platy, nájemné, elektřinu a pojištění.

Nepřímé náklady

Na nepřímé náklady se při optimalizaci vozového parku někdy trochu zapomíná, případně se o nich neuvažuje tak, jak by si zasloužily. Obvykle mají příčinu v nevyužitém potenciálu, který je nepřímo spojen s vozovým parkem. Patří sem správa dat, nedostupnost/výpadky IT systémů nezbytných k práci, náklady na další vzdělávání a školení. Nepřímé náklady týkající se vozového parku mohou vznikat také z prostojů, kdy zaměstnanci nemohou pracovat kvůli vysoké míře stresu a nedostatečně ergonomickému pracovnímu prostředí. S nízkopodlažním podvozkem nebo podvozkem s nízkým rámem může správa vozového parku přispět k trvalému snížení zatížení přenášeného na zaměstnance. V konečném důsledku to nejen uleví zaměstnancům, ale také ušetří zdroje společnosti.

Velikost podvozku vycházející z toho, co je potřeba, a z toho vyplývající vynechání bočnice pro nakládání má za následek optimalizaci nástavby vozidla, a tím i ložné kapacity. To se následně promítá do snížení požadavků jak na vozidla, tak na řidiče. Další výhodou, tentokrát z dlouhodobého hlediska, je to, že vzhledem k očekávanému rychlému růstu ve třídě vozidel do 3,5 tuny se tím také zmírní nedostatek řidičů.

Aby nemuselo každé vozidlo pojišťovat zvlášť, vyplatí se požádat o nabídku flotilového pojištění. Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel jednotně spadá do jedné třídy, pokud jde o bezeškodní průběh. U nových vozidel doporučujeme v prvních letech provozu kompletní havarijní pojištění.

Vyhodnocování GPS dat a tras vozidel se softwarovou podporou otevírá velký potenciál úspor při správě vozového parku. Trasy je možné zaznamenávat a sledovat pomocí softwaru a geolokace. Snadno tak zjistíte, které kilometry lze ušetřit a kde lze dosáhnout synergických efektů. Správa vozového parku by měla do tohoto procesu zapojit zaměstnance již od začátku. Při výběru softwaru, ale i poskytovatele serveru či cloudu je důležité postupovat velmi opatrně, a to nejen z důvodu ochrany dat.

Jedním z trendů správy vozového parku je outsourcing. Díky spolupráci s externími poskytovateli služeb se může správce vozového parku soustředit na podstatné aspekty a funkce společnosti. O procesy a infrastrukturu pro IT a komunikaci se pak starají a udržují je dodavatelé služeb. Jasně definovanými službami je možné zvýšit transparentnost a efektivitu. Předpokladem úspěšného outsourcingu je pečlivý výběr dodavatele služeb. Jinak se správce vozového parku může ocitnout v určité závislosti na dodavateli.

Kromě ekonomické optimalizace je možné vylepšit vozový park také s ohledem na ekologické faktory. Existuje pro to celá řada důvodů. Na jednu stranu je možné jednoduchými způsoby snížit ekologickou stopu firmy, na druhou stranu se takto udrží stávající zákazníci a získají se noví – protože udržitelnost hraje v rozhodování stále důležitější roli.

Optimalizace CO²

Nejjednodušší metodou optimalizace CO2 je výběr vozidel s nízkou spotřebou paliva a omezení počtu vozidel na potřebné minimum. Kromě toho je možné uspořádat bezpečnostní školení o ekologické jízdě a podpořit tak úsilí o snížení spotřeby paliva. Jestliže nechcete do okolí vypouštět výfukové plyny, měli byste přemýšlet o investici do dodávek s elektrickým pohonem.

Úspora vody

Společnost potřebuje ke svému provozu vodu – a ne zrovna málo. Protože se většina vozových parků nachází na velkých pozemcích, je možné na nich bez problémů instalovat vodní nádrže. Komu by vadil jejich vzhled, může zvolit podzemní nádrže na vodu. Voda slouží primárně k mytí flotilových vozidel. Při mytí vozidel a praní pracovních oděvů je vhodné používat ekologické mycí a prací prostředky.

Varianty podvozků

K variantám podvozků

Společnost AL-KO je specialistou na lehké podvozky. Nabízíme inovativní koncept pro zvýšení nosnosti, maximální flexibilitu konstrukčního materiálu, nižší nakládací hranu a vyšší efektivitu v důsledku nízké vlastní hmotnosti.