Technika vozidel

Všeobecné podmínky

Zde naleznete veškeré právní  dokumenty, upozornění, všeobecné obchodní podmínky (VOP), dodací podmínky, vyloučení odpovědnosti, atd. Jestli budete mít jakékoliv dotazy , neváhejte nás kontaktovat.

ALOIS KOBER GMBH
Ichenhauser Str. 14
89359 Koetz 

Kontakt:
Telefon: + 49 (8221) - 970 
Fax: + 49 (8221) - 97 8393
E-mail: info@alko-tech.com

Aktuální nákupní podmínky naleznete zde.

Genderově neutrální označení osob – z důvodu lepší srozumitelnosti nepoužíváme v označování osob žádné genderově specifické rozlišování (např. zaměstnanec/zaměstnankyně; pracovník/pracovnice). Jestliže budeme v následujícím textu uvádět pouze jednu ze dvou konkrétních genderových variant, platí dodržení principu rovného zacházet, takže se vztahuje identicky pro obě dvě pohlaví.

Společnost AL-KO si vyhrazuje veškerá práva k textům, obrázkům, grafice, zvukovým souborů a animacím použitým v designu webových stránek. Tyto prvky jsou z velké části chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Některé prvky použité v designu jsou rovněž předmětem ochrany autorských práv třetích stran. Obsah webových stránek společnosti AL-KO se bez souhlasu společnosti AL-KO Vehicle Technology nesmí kopírovat, distribuovat, měnit ani zpřístupňovat třetím osobám ke komerčnímu použití. To neplatí pro soubory, které společnost AL-KO výslovně nabízí ke stažení a zveřejnění na webových stránkách.

CP

​Většina slovních a obrazových symbolů na webových stránkách společnosti AL-KO je chráněna zákonem o ochranných známkách. To platí zejména pro loga, názvy produktů a označení typu.

Všechny webové stránky společnosti AL-KO byly vytvořeny s maximální možnou péčí. Společnost AL-KO však nemůže garantovat, že uvedené informace neobsahují žádné chyb, ani že jsou zcela přesné. Společnost AL-KO odmítá nést jakoukoliv odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek, ledaže by to bylo založeno na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany AL-KO nebo jejích zástupců. Stahování souborů a zadávání osobních údajů probíhá na vlastní riziko uživatele.

Regionální soud v Hamburku na základě rozsudku ze dne 12. května 1998 rozhodl, že uvedením odkazu na jinou stránku můžete nést odpovědnost za obsah takové stránky. Tomu je možné podle krajského soudu zamezit pouze tak, že se výslovně distancujete od těchto webů. Na naše webové stránky jsme umístili řadu odkazů na jiné webové stránky.
Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na obsah odkazovaných stránek. Proto se distancujeme od veškerého obsahu na těchto stránkách a nepřijímáme jejich obsah za svůj.
Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a veškerý obsah stránek, na které vedou naše odkazy.

Bezpečnostní prohlášení pro oprávněné hospodářské subjekty AEO naleznete v dokumentu zde