Technika vozidel

Globální zásobování

Dlouhodobé partnerství se společností AL-KO

Naše pobočky na celém světě se spoléhají na  centrální nákup vozidlové techniky ve společnosti AL-KO.
Plně v souladu s naší firemní filozofií „Kvalita pro život“ klademe vysoké nároky nejen na sebe, ale především na naše dodavatele.
Na oplátku jim nabízíme dlouhodobou partnerskou spolupráci s jistotou perspektivního rozvoje a růstu.

Splnění požadavků při nákupu

Dobrý nákup = splnění požadavků 

Nákup je z hlediska splnění právních předpisů spojen se zvláštními požadavky a riziky. Eliminování těchto rizik vyžaduje použití transparentních procesů. Je potřeba předcházet jakémukoliv porušování zákona, musí se dodržovat principy férové hospodářské soutěže a pravidelně kontrolovat dodavatelská základna.

Dodržování právních předpisů, transparentnost a férová hospodářská soutěž jsou základními pilíři našeho každodenního podnikání. V neposlední řadě tímto způsobem zajišťujeme  trvalý úspěch naší společnosti.

Proto nejen na sebe, ale i na naše dodavatele klademe vysoké nároky:

 • Férová soutěž
 • Boj proti korupci
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana životního prostředí 
 • Bezpečnost práce
 • Dodržování zákonů
 • Vyhýbání se střetu zájmů
 • Ochrana majetku a informací

Nákup zaměřený na proces

Naše zásady

Abychom mohli dlouhodobě zajistit a rozvíjet pozici naší společnosti, potřebujeme k tomu nezbytně procesně orientovaný nákup vozidlové techniky AL-KO. Nákup výrobních materiálů, zboží, investičních celků, poskytování služeb a požadavky na režijní náklady , to vše probíhá prostřednictvím jednoho globálního nákupního střediska. Klademe vysoké nároky na naše dodavatele a na oplátku nabízíme obchodní vztahy založené na partnerské spolupráci s perspektivou růstu a rozvoje.

Cílený nákup

Záměr je jasný: Jde nám o zajištění nákladově efektivních dodávek zboží vysoké kvality pro výrobní závody techniky vozidel společnosti AL-KO po celém světě. Výběr správných dodavatelů předpokládá znalost nákladové struktury celého dodavatelského řetězce. Pouze při dostatečné transparentnosti nákladů je možné posoudit, kteří dodavatelé jsou schopni dosáhnout požadovaných nákladů. Předpokladem k tomu je transparentní informování o nákladových faktorech ze strany dodavatele. Nejde přitom o to,  že bychom pochybovali o zisku dodavatelů. Spíše jde o identifikování nákladových položek na obou stranách smluvního vztahu v rámci celého hodnotového řetězce. Naším cílem je společně snížit identifikované nákladové faktory, abychom dosáhli co nejlepší úrovně nákladů. To je z našeho pohledu základem dlouhodobé partnerské spolupráce a jejího dalšího rozvoje.

Naše potřeby a žádost o spolupráci pro dodavatele

​Široká paleta produktů techniky vozidel společnosti AL-KO má za následek obdobně široké spektrum potřeb. Proto jsme pro vás sestavili přehled našich potřeb. 

Abychom vás mohli schválit jako dodavatele pro techniku vozidel AL-KO, musíte absolvovat standardizovaný proces. Ze všeho nejdříve vyplňte kompletní dotazník o dodavateli pro příslušnou oblast. Rádi bychom vás požádali o základní informace o vaší společnosti. 

Jakmile zkontrolujeme vaši žádost a budeme mít zájem o váš produkt či službu, kontaktujeme vás. 

V souladu s naší zásadou „Kvalita pro život“ používáme výhradně ty nejkvalitnější kovy a kovové komponenty. Kromě ocelových svitků, tabulového plechu ocelových trubek profilů sem patří také odlévané a vykované díly.

 • Podélně dělená pásová ocel:
  • CRC, HRC, HDG, hliník
  • Tloušťky materiálu: 1,5 - 8,0 mm
  • Šířky pásů: 36–650 mm
 • Plech:
  • CRC, HRC, HDG
  • Tloušťky materiálu: 1,0 - 12,0 mm v KF, MF, GF
 • Trubky:
  • Trubky podle požadavků normy EN10305-1/-2/-3, duté profily podle požadavků normy EN10210/EN10219
  • Profilované trubky podle výkresů
  • Vnější průměr 16,0–150,0 mm, tloušťka stěny 1,0–10,0 mm
 • Tyčový materiál:
  • Plochá ocel, VKT, kruhová ocel podle požadavků norem EN10058, EN10278, EN 10277
  • Tloušťky materiálu: 8,0–150,0 mm
 • Odlitky:
  • Litinové odlitky surové a opracované, tlakové odlitky z hořčíku, hliníku a zinku
  • Hmotnosti dílů: 10 g až 28 kg
 • Výkovky:
  • Výkovky surové a obrobené ze standardních slitin
  • Hmotnosti dílů: 30 g až 22 kg

Doplňky a prvky příslušenství

K žádostem o spolupráci pro dodavatele

Tímto pojmem označujeme produkty, které doplňují naši nabídku jako dodavatele kompletních služeb pro naše zákazníky v oblastech náprav a podvozků v segmentu lehkých konstrukcí. Patří sem elektrické, elektronické, mechanické a bezpečnostní produkty.

Elektrické a elektronické výrobky

 • Elektromotory: Elektromotory s napětím 12 V podle naší specifikace a pokynů používané v našich hotových produktech s motorovým pohonem
 • Desky plošných spojů: Osazené desky plošných spojů vyrobené na zakázku, včetně vývoje pro naše produkty pro bezpečnou jízdu a manévrovacími systémy
 • Hotové výrobky s motorovým pohonem podle našich specifikací a pokynů

Mechanické výrobky

 • Skládací podpěry / Podpěry / Opěrná kola / Lanové navijáky
 • Podle našich specifikací a specifikací
 • Vyrobeno v kovoobráběcích dílnách (řeznými nástroji a bez použití řezných nástrojů)
 • Spojování mechanickou cestou a svařením
 • Povrchové úpravy galvanickým a žárovým zinkováním
 • Montáž jednotlivých komponent do koncového výrobku

Bezpečnostní produkty

 • Ráfky, pneumatiky a kompletní kola
 • Kování, klanice a závěsy podle našich specifikací a pokynů
 • Nájezdové rampy z hliníkových plechů nebo extrudovaných profilů
 • Zařízení na ochranu proti krádeži na přívěsné zařízení s tažnou koulí podle našich specifikací a pokynů
 • Cylindrické zámky podle našich specifikací a pokynů pro naše zařízení na ochranu proti krádeži
 • Kovové sestavy podle našich specifikací a pokynů

Polotovary, komponenty, plasty a povrchové úpravy

K žádostem o spolupráci pro dodavatele

V rámci doplnění našich vlastních technologií nakupujeme v této kategorii další výrobní materiál. Rozlišujeme přitom tyto oblasti: Polotovary, komponenty, plasty a povrchové nátěry. Patří sem díly lisované za studena, výlisky a plastové díly. Potřebujeme také pryžové výlisky, montážní celky, ložiska, kabely, DIN díly a normované díly, stejně jako povrchové úpravy, např. zinkování v ohni.

Polotovary & Komponenty

 • Bovdeny a lanovody: Pro brzděné přívěsy a lanové navijáky, včetně kabelových, kovových a plastových komponentů podle individuální specifikace
 • Brzdové hadičky: Rozměry od 290 do 370 mm podle SAE J 1401 a výkresu
 • Ložiska: Kuželíková ložiska, jehlová ložiska, pouzdra, kluzná ložiska podle DIN norem z vysokopevnostního materiálu a podle individuální specifikace
 • Montážní celky: Svařované celky a předmontované sestavy podle individuální specifikace (hydraulické, pneumatické,...)
 • Tlumiče: Vzduchové tlumiče, plynové pružinové tlumiče a vlnovcové tlumiče
 • Destičky pro bubnové brzdy: Podle individuální specifikace

Lisované / Ohýbané / Soustružené díly & Svařované sestavy

 • Soustružené díly: Ložiskové šrouby, ocelové a neocelové vodicí válečky, soustružnické díly z automatů a  dlouhé soustružené díly s průměrem: 4–65 mm a délkou: 5–350 mm podle výkresu
 • Pružiny: Tlačné, tažné a zkrutné pružiny z oceli i jiných materiálů podle výkresů Průměr drátu: 2–10 mm
 • Díly lisované za studena: Čepy náprav a šrouby, připravené k montáži, hmotnost dílu 0,1–5 kg, lisováno z drátu a tyčového materiálu, průměr 4–50 mm
 • Lisované / Ohýbané / Vyražené / Laserem zpracované díly: Plechové spojky a různé výkresové díly z oceli s tloušťkou 2–8 mm
 • Díly vyrobené hlubokým tažením: Stejně jako ochranné krytky, ocel s tloušťkou 1–2 mm
 • Spojovací a pojistné prvky: Standardní díly podle požadavků norem DIN EN (šrouby, matice, upínací pouzdra), rovněž z oceli podle výkresů

Plasty

 • Pryžové výlisky: Kulaté provazce, O-kroužky, výkresové díly z SBR a dalších termoplastických elastomerů
 • Plastové díly: Podle výkresu díly s hmotností do 5 kg, primárně jako vstřikovaný díl (1 komponenta)
 • Technické a standardní termoplasty ve formě granulátu: POM, PP, PA, PE
 • Technické a standardní termoplasty jako polotovary: Jako desky a cívky v různých rozměrech a tloušťkách: ABS, PS, ABS PMMA, PE, APET

Povrchové úpravy

 • Žárové zinkování, galvanické zinkování, KTL lakování, práškové lakování

Investice, služby a požadavky na výrobní/režijní náklady

K žádostem o spolupráci pro dodavatele

Kromě výrobního materiálu patří mezi naše požadavky na nákup  investice do výroby a montážních systémů, stejně jako souvisejících tvářecíchlisovacích a  postupových nástrojů sdružení. Tuto kategorii pak doplňují spolehliví dodavatelé služeb v oblasti IT, logistiky a vývoje .

 • Investice: Výrobní systémy, montážní systémy, nástroje
 • Služby: Logistika, vývoj, marketing,
 • Požadavky na výrobní a režijní náklady: Kancelářské potřeby, IT hardware, bezpečnost práce (OOV, tovární vybavení), obaly, například vlnitá lepenka a  kartonové obaly, tištěný materiál, např. návody k použití a katalogy