Technika vozidel

Divize a značky

Náš závazek k tvrdé práci

Chceme, aby naši zákazníci byli úspěšní. Svými aktivitami přispíváme k technickému pokroku. S důrazem na kvalitu, bezpečnost a pohodlí neustále vyvíjíme inovativní produkty a služby. Nebojíme se být aktivní a jsme našim zákazníkům na blízku, abychom jim mohli být vždy kvalitním a spolehlivým partnerem.

Naše cíle

Chceme patřit ke špičce na trhu s výrobky a službami s vysokou přidanou hodnotu, společností, která má své pevné místo v hodnotovém řetězci a vždy úzce spolupracuje se svými zákazníky a dodavateli. Snažíme se o další rozvoj v technologických oblastech a produktových oblastech nad rámec naší hlavní činnosti. Díky diverzifikaci jsme dobře připraveni na budoucnost: a to jak v naší nabídce produktů a služeb, tak na trzích.

Organizace tržních vztahů

Naše značky