Technika vozidel

Odpovědnost

Skutečnost, že se společnost AL-KO Vehicle Technology již více než 90 let tak úspěšně rozvíjí na celém světě, je možná pouze výsledkem toho, že lidé rádi pracují pro nás a s námi a jsou připraveni na spolupráci a přicházející změny. Týmový duch, flexibilita a dynamika jsou silné stránky, které tvoří naše pracovní prostředí. Zapomenout nesmíme ani na to, že nám společenství a regiony, ve kterých působíme na celém světě, pomáhají vytvářet vhodné rámcové podmínky k našemu rozvoji. Proto jsou naši zaměstnance a společenský život v našich provozovnách středem našich iniciativ týkajících se společenské odpovědnosti a také naší snahy o udržitelnost našich produktů a procesů.

Vzdělávání

Špičkových produktů a služeb dosáhnete pouze s vynikajícím týmem. Chceme, aby se naši zaměstnanci rozvíjeli v souladu se svými dovednostmi a svěřenými úkoly, a od samého začátku je naším společným cílem úspěch. Kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci stojí u základů našeho firemního úspěchu. Motivujeme naše zaměstnance řadou možností rozvoje a podporujeme je v dosahování jejich profesních cílů.

Rozmanitost

Jako skupina působící na celém světě s více než 40 závodya zaměstnanci asi 25 národností podporujeme vzájemné porozumění, vážíme si rozmanitých kultur, máme pochopení pro různé životní situace a rozmanitost naší pracovní síly považujeme za klíčový faktor úspěchu.

Zdraví

Vytváříme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a chráníme naše zaměstnance před újmami na zdraví a úrazy.

Udržitelnost

Naše produkty navrhujeme tak, aby byly udržitelné, šetrné k životnímu prostředí a bezpečné. Se zdroji nakládáme odpovědným způsobem a důsledně snižujeme emise CO2 a předcházíme nebo snižujeme nežádoucí dopady na životní prostředí.

Angažovaný přístup

Aktivně se podílíme na společenském životě v lokalitách a pozitivně ovlivňujeme sociální prostředí. Dary věnujeme na velice rozmanité, zpravidla charitativní, lokální iniciativy na celém světě, které připadají našim mezinárodním závodům mimořádně zajímavé.

Závazek k udržitelnosti

Sponzorování včel

Společnost AL-KO Vehicle Technology chce aktivně přispívat k ochraně včel, a tím i životního prostředí. Společnost proto převzala sponzorství dvou včelstev u místního včelaře v blízkosti svého sídla.
Včely hrají v našem ekosystému klíčovou roli. Nejenže opylují řadu rostlin. Přispívají také k rozmanitosti a stabilitě přírody. Bohužel jsou včelí populace celosvětově ohroženy, ať už v důsledku ztráty životního prostředí, používání pesticidů nebo klimatických změn.
Sponzorstvím včel společnost podporuje místního včelaře, který se věnuje ochraně a zachování včel. Tímto způsobem pomáháme pečovat o včely, vytvářet jejich životní prostředí a podporovat jejich zdraví.

Firemní les roste

Nedotčené lesy plní skvělou úlohu v ochraně klimatu. Rádi bychom tomu trochu napomohli. Proto již několik let podporujeme projekt Treedom: Náš firemní les s téměř 600 stromy v sedmi zemích světa, který jsme vysadili společnými silami, přispívá k podpoře biodiverzity a zlepšení situace drobných zemědělců zapojených do tohoto projektu. Každý z projektů Treedom se skládá z kombinace druhů dřevin sestavených podle specifik a potřeb příslušné oblasti a vesnické komunity. Náš les se skládá z avokáda, papáje, citronu a grevilley (stříbrný dub) v Tanzanii, kešu, moringy, manga a markhamie (trubač) v Keni, banánovníku v Kamerunu, kakaovníku a kávovníku v Ekvádoru, tefrosie (podoba se vistárii) na Madagaskaru, kávovníku v Guatemale a kakaovníku na Haiti.

K firemnímu lesu