Technika vozidel

Naše firemní kultura

Naše hodnoty

Partnerská spolupráce

Usilujeme o vytvoření konstruktivní lidského a profesního společenství založeného na společných hodnotách – se všemi našimi partnery i našimi zaměstnanci. Našim zákazníkům nabízíme kvalitní produkty, řešení a služby šité na míru jejich potřebám. Jsme kompetentní a angažovaní a vždy jsme vám na blízku, protože působíme po celém světě.

Pevné vztahy

Společně s vlastními mezinárodními specialisty i strategickými partnery stavíme na našem know-how v oblasti nápadů a dokážeme tak vytvářet řešení pro potřeby zákazníků v každém odvětví.

Orientace na budoucnost

Máme personál, nápady, produkty, partnery a potřebnou velikost. Ale především jsme díky tomu, jak přemýšlíme a jak žijeme, dobře připraveni na to, co si pro nás připraví budoucnost.

Náš závazek ke kvalitě

Naše produkty splňují nejvyšší standardy: Před uvedením na trh je důkladně testujeme. V úzké spolupráci s testovacím oddělením naši testovací inženýři každý den testují limity jednotlivých komponent, sestav nebo i koncových výrobků. Náročné praktické testy probíhají pravidelně na různých testovacích tratích.

Náš způsob vedení

Špičkových produktů a služeb můžete dosáhnout pouze s prvotřídním týmem. Máme lidi, kteří vidí příležitosti a dokážou se jich chopit: Naši zaměstnanci každý den prokazují své vysoké kvalitativní standardy – svou precizností, nasazením, kreativitou a profesionálním přístupem. Kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci stojí u základů našeho firemního úspěchu. Své zaměstnance podporujeme prostřednictvím systematických a cílených opatření v oblastech osobního rozvoje a otevřené kultury dialogu. Klíčovým měřítkem jsou pro nás a naše zaměstnance naše faktory úspěchu:

Faktory úspěchu

Jsme adaptabilní.

Dokážeme se přizpůsobit novým a rychlým změnám v naší práci a v týmech a nebojíme se vstoupit do nových a neprobádaných končin.

Chceme se rozvíjet.

Jsme motivováni k získávání znalostí a rozvoji v rámci organizace. Projevujeme iniciativu a osobní odpovědnost, abychom se rozvíjeli i na osobní úrovni.

V práci se soustředíme na výsledek.

Máme potřebné dovednosti a znalosti, abychom mohli plnit stěžejní úkoly role, která nám byla přidělena. Můžeme a chceme rychle zacelit všechny mezery. Se správnými věcmi neotálíme a uděláme je včas. Své úkoly řešíme energicky a s náležitou zvídavostí.

Rádi a dobře komunikujeme.

Zaujímáme jasný a přesně definovaný postoj a otevřeně sdílíme důležité informace se správnými lidmi.

Agilní přístup ve společnosti je nám vlastní.

Předvídáme, rozumíme složitým firemním požadavkům anebo konkurenčním prioritám a umíme je správně řešit.

Máme týmového ducha.

Vždy k ostatním přistupujeme pozitivně, otevřeně a objektivně. Chceme, aby nás ostatní vnímali jako někoho, na koho se mohou spolehnout, protože se s ním dobře spolupracuje. Upřednostňujeme potřeby týmu před individuálními zájmy.