Beskrivning

Sexkantig gummifjädring

AL-KO-sexkantig gummifjädring passar särskilt bra för säker, skonsam och stressfri transport av värdefulla varor som t.ex. djur, elektronikdelar, farliga ämnen eller möbler.

Funktionalitet för den karakteristiska sexkantiga axelprofilen:

Med hjälp av det sexkantiga AL‑KO-ytterröret i kombination med det trekantiga innerröret uppnår vi de längsta fjädringsvägarna i jämförelse med alla andra gummifjädrade axlar. Under fjädringen trycks inte gummit ihop utan det har utrymme att arbeta. AL-KO-sexkantig gummifjädring är dessutom optimalt anpassad till släpvagnens totalvikt.

Dina fördelar:

  • Mer körkomfort tack vare långa fjädringsvägar
  • Mer körkomfort tack vare mjukare fjädring
  • Högre körsäkerhet tack vare hög självdämpning
  • Genom individuell hjulupphängning fjädras varje hjul separat
  • Hjulhusen kan inte skadas
  • Fjädringen är underhållsfri
Husvagn

Sexkantig gummifjädring

FAQ/Vanliga frågor

Med hjälp av det sexkantiga AL‑KO-ytterröret i kombination med det trekantiga innerröret uppnår vi de längsta fjädringsvägarna jämfört med alla andra gummifjädrade axlar. Under fjädringen trycks inte gummit ihop utan det har utrymme att arbeta. AL-KO-sexkantig gummifjädring är dessutom optimalt anpassad till släpvagnens totalvikt.
Den ger mer körsäkerhet och högre körkomfort med husvagn eller personbilssläpvagn. Detta axelsystem utvecklades för en säker och skonsam transport, även för känsliga varor som möbler, elektronikkomponenter eller farliga ämnen. Dessutom kan du utan problem använda personbilssläpvagnen för djurtransport.
Fjädringen är underhållsfri och sparar därmed service- och underhållskostnader för användaren.