Beskrivning

Safety ball

Det lönar sig alltid att utrusta husvagnen med stöldskydd, oavsett om det handlar om en längre tids stillastående eller en kort parkering. Detta eftersom husvagnar alltid är populärt stöldgods. För detta erbjuder AL-KO många olika och tillförlitliga lösningar. Säkerhetslås är en beprövad och säker lösning för att skydda din husvagn mot tjuvar. Men säkerheten på din husvagn kan byggas ut ytterligare. Du får ett bättre stöldskydd på din husvagn med AL-KO-säkerhetskula. Safety-Ball kompletterar AL-KO-stöldskyddsanordning på dragkroken vid stillastående. Stöldskyddsanordningen består av härdad plast och upptar kulkopplingen i frånkopplat läge. Därmed hindras att något fästs på kulkopplingen – och därmed obehörig påkoppling av ett dragfordon

.

Dina fördelar:

  • Stöldskydd: AL-KO Safety-Ball, i kombination med en stöldskyddsanordning, upptar själva kulkopplingen när den är frånkopplad.
  • Säkerhet: I samband med en stöldskyddsanordning skyddar Safety-Ball mot snabb borttagning av släpet. Ett otillåtet införande av en krok eller att dragfordonets kula vrids av blir nästan omöjligt.
Artikelnummer 605305
Typ Safety-Ball
Vikt 0.2 kg
Husvagn

Safety ball

Katalog
Utbyggnad av AL-KO-stöldskyddsanordning

Anti-theft devices for motorhomes and caravans

Caravaning
Blog

Anti-theft devices for motorhomes and caravans

Theft in the motorhome sector is on the rise and these growing numbers have repeatedly made headlines and caused heated discussions, especially in recent months. It is, therefore, important to take some precautions in this regard, as caravans and motorhomes have a number of critical areas that need additional protection.