Fordonsteknik

Om DexKo Global

Global marknadsledare för släpvagnsaxlar och chassikomponenter

 

DexKo Global Inc. bildades i slutet av 2015 genom sammanslagning av Dexter Axle, en ledande utvecklare och tillverkare av släpvagnsaxlar, bromsar och tillhörande komponenter i Nordamerika, och AL-KO fordonsteknik, en europeisk utvecklare och tillverkare av släpvagnsaxlar, släpvagns- och husvagnskomponenter, chassier och motoriserade chassier. Genom denna sammanslagning uppstod världens största tillverkare av släpvagnsaxlar och chassikomponenter. Företaget har en lång erfarenhet när det gäller släpvagns- och husvagnskomponenter och tar kurs på 1 miljard euro i omsättning.

Majoritetsägaren i DexKo är  Brookfield Business Partners som främjar företagets expansionsstrategi. En strategisk chefsgrupp leder DexKo från centralen i Novi, Michigan (USA) och drar fördel av resurserna i båda företagen.

Med DexKo Global Inc. är vi nu på expansionskurs på världsmarknaden. Vi är globalt marknadsledande inom våra huvudsakliga affärssegment. Inte minst fusioneringen med Dexter Axle är ett bevis på att vi tänker långsiktigt och utformar vår framtid med sund tillväxt i vår egenskap som aktiva entreprenörer. Vår image som vi byggt upp under flera decenniers tid innebär att vi idag är kompetenta inom alla våra affärssegment. Våra starka varumärken gör oss till pionjärer för den mobila fritiden. Detta gör oss attraktiva för anställda, såväl nybörjare som erfarna, som vill driva utvecklingen framåt med AL-KO och få utlopp för sitt egenansvar. Vi står aldrig stilla och '
utvecklar oss ständigt vidare. En företagskapacitet som omedelbart återspeglas inom företagsvärde, omsättning och lönsamhet. Nu och i framtiden.