Technika motoryzacyjna

Ochrona danych osobowych – technika pojazdowa

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Zgodnie z podstawowym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych poniżej informujemy szczegółowo o obchodzeniu się z danymi użytkowników.

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

AL-KO Technology Polska Sp. z o.o.
Wysogotowo ul. Bukowska 10
62-081 Przeźmierowo
technikapojazdowa@alko-tech.com  
www.alko-tech.com/pl

 • Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik może odwiedzić naszą stronę, nie podając danych osobowych. Zapisujemy wyłącznie dane dostępowe bez odniesienia do osoby, jak np. adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której użytkownik został przekierowany, lub nazwę wywołanego pliku. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do poprawienia naszej oferty i nie umożliwiają skojarzenia ich z konkretną osobą.

Dane osobowe są zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik przekazuje je nam dobrowolnie w ramach rejestracji produktu, przy nawiązywaniu kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, przy rejestracji w biuletynie informacyjnym lub też przez otwarcie konta członkowskiego w klubie AL-KO Club. Przekazane nam dane wykorzystujemy bez odrębnej zgody wyłącznie do zrealizowania danego celu, jeżeli nie uzyskaliśmy jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych. 
Przy nawiązaniu kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej następuje pobranie i zapisanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail. Dane są zapisywane i przetwarzane wewnętrznie wyłącznie w celu przetworzenia zapytania kontaktowego. Po zakończeniu przetwarzania zapytania kontaktowego dane zostaną zablokowane przed dalszym przetworzeniem, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.

Przy rejestrowaniu produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej gromadzone i zapisywane są imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Dane są usuwane po upływie zgodnego z prawem podatkowym i handlowym okresu przechowywania, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych. 
Przy zgłoszenia do biuletynu informacyjnego gromadzone i zapisywane są imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail. Dane te są wykorzystywane do własnych celów reklamowych do czasu rezygnacji z biuletynu. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili za pomocą automatycznej funkcji rezygnacji na końcu naszego biuletynu, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres technikapojazdowa@alko-tech.com lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych. 

W momencie rejestracji w klubie AL-KO Club obowiązują warunki uczestnictwa AL-KO Club, dostępne do wglądu pod adresem  
http://club.al-ko.de/teilnahmebedingungen.php

Jeżeli do procesów przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę danej osoby, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (DSGVO).
Podczas przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do zrealizowania umowy, której stroną jest dana osoba, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia DSGVO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, wymaganych do zrealizowania środków przedumownych.
Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest wymagane do zrealizowania zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia DSGVO.

 • Stosowanie plików „cookie”

Aby zwiększyć atrakcyjność wizyty na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. pliki „cookie” (ang. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików „cookie” są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu okna przeglądarki (tzw. cookie sesji). Inne pliki pozostają w urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby wyświetlała informację o zapisywaniu plików „cookie” oraz umożliwiała wykluczenie przyjmowania tych plików w określonych przypadkach lub ogólnie. W przypadku nieprzyjmowania plików „cookie” może dojść do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.

 • Analiza wykorzystania sieci web za pomocą Google Analytics

W ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się Google Analytics, usługę analizowania korzystania z Internetu firmy Google Inc. 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie” (ciasteczka) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki „cookie”, dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. Przy włączonej opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika w przypadku użycia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej oraz w celu oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych wobec dostawców. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez firmę Google z innymi danymi. Zapisywaniu plików „cookie” można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej — ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto rejestrowaniu danych generowanych przez pliki „cookie” oraz danych odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) i przetwarzaniu ich przez Google można zapobiec, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 • Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphithetre Parway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 • Ujawnianie danych osobowych

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim nie następuje.

 • Remarketing/retargeting usługi Facebook

W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy znaczniki retargetingu Facebook Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 USA („Facebook”). Znaczniki te są realizowane przez pliki „cookie” i piksele śledzące na stronie internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej znaczniki retargetingu nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika i serwerem Facebook. W ten sposób firma Facebook otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, używając własnego urządzenia końcowego. Dzięki temu urządzenie końcowe użytkownika jest dodawane do listy grup docelowych retargetingu. Uzyskane informacje mogą być przez nas wykorzystywane do wyświetlania ogłoszeń reklamowych, wywoływanych w urządzeniu końcowym użytkownika. Wskazujemy na to, że jako dostawca strony internetowej nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. 

​Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na rejestrowanie danych w ramach remarketingu/retargetingu usługi Facebook, może ustawić to pod adresem https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 • Retargeting Google Adwords 

Dodatkowo w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się znaczników retargetingu firmy Google Inc. 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Znaczniki te są realizowane przez pliki „cookie” i piksele śledzące na stronie internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej znaczniki retargetingu nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika i serwerem Google. W ten sposób firma Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, używając własnego urządzenia końcowego. Dzięki temu urządzenie końcowe użytkownika jest dodawane do listy grup docelowych retargetingu. Uzyskane informacje mogą być przez nas wykorzystywane do wyświetlania ogłoszeń reklamowych, wywoływanych w urządzeniu końcowym użytkownika. Wskazujemy na to, że jako dostawca strony internetowej nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie danych w ramach remarketingu/retargetingu Google, może skonfigurować odpowiednie ustawienie w sekcji „Opcje wyświetlania Google” (http://www.google.com/settings/ads) i na stronie http://www.youronlinechoices.eu/.

 • Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebook, Google+, Twitter i LinkedIn

W ramach naszej strony internetowej są wykorzystywane tzw. wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowych Facebook, Google+, Twitter i LinkedIn. Usługi te są oferowane prze firmy Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company („Dostawcy”). Usługa Facebook jest oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Usługa Google+ jest oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa Twitter jest oferowana przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Feninan Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland („Twitter”). Usługa LinkedIn jest oferowana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin, Ireland („LinkedIn”).  Przegląd wtyczek i ich wygląd znajduje się tutaj:

Facebook: http://developers.facebook.com/plugins 
Google+: https://developers.google.com/+/plugins
Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
LinkedIn: https://developer.linkedin.com/plugins#

Po wywołaniu strony w ramach naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, Facebook, Twitter i LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki użytkownika przez danego Dostawcę i integrowana ze stroną. Przez zintegrowanie wtyczki Dostawcy otrzymują informację, że przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej lub w danej chwili nie jest zalogowany. Informacja ta (łącznie z adresem IP użytkownika) jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego Dostawcy w Stanach Zjednoczonych lub w Irlandii i na nim jest zapisywana.

​Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, Dostawcy mogą przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do profilu użytkownika w serwisie Facebook, Google+, Twitter lub LinkedIn. Jeśli użytkownik zareaguje za pomocą wtyczek, np. naciśnie przycisk „Lubię to” lub „+1”, to odpowiednia informacja również zostaje przekazana bezpośrednio na serwer Dostawcy i na nim zapisana. Informacje są ponadto publikowane w sieci społecznościowej i prezentowane osobom z listy kontaktów użytkownika.
Cel i zakres rejestrowania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Dostawców, jak również przysługujące w związku z tym prawa i możliwości ustawień dotyczących ochrony sfery prywatności użytkownika są przedstawione w oświadczeniach o ochronie danych Dostawców.

​Informacje o ochronie danych osobowych przez Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

​Informacje o ochronie danych osobowych przez Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

​Informacje o ochronie danych osobowych przez Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy

​Informacje o ochronie danych osobowych przez LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, aby Google, Facebook, Twitter lub LinkedIn nie łączyły danych zgromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej, to przed odwiedzeniem naszej strony internetowej powinien on wylogować się z odpowiedniej sieci. Ładowaniu wtyczek można zapobiec również za pomocą dodatków do przeglądarki, np. wtyczek Facebook za pomocą dodatku „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/)

 • Formularz kontaktowy przy użyciu Jotform

Dane osobowe przekazane nam w ramach formularza kontaktowego są zapisywane przez Jotform Inc., 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, USA („Jotform”). 
W momencie użycia naszego formularza kontaktowego dane są zapisywane na serwerze Jotform. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zapisanie danych przez Jotform, może w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie i przechowywanie danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@alko-tech.com lub wysyłając oświadczenie pisemne do Administratora danych osobowych. 

 • Biuletyn informacyjny przy użyciu CleverReach 

Dane osobowe w ramach naszego biuletynu informacyjnego są zapisywane przez rozwiązanie marketingu elektronicznego firmy CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy („CleverReach”). W momencie zgłoszenia do naszego biuletynu dane użytkownika są zapisywane na serwerze CleverReach. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zapisanie danych przez CleverReach, może w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie i przechowywanie danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@alko-tech.com lub wysyłając oświadczenie pisemne do Administratora danych osobowych. 

 • Prawa osoby, której dotyczą dane

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do: 

 • informacji według art. 15 DS-GVO; 
 • wprowadzenia korekt według art. 16 DS-GVO; 
 • usunięcia danych według art. 17 DS-GVO; 
 • ograniczenia przetwarzania według art. 18 DS-GVO oraz 
 • przenoszenia danych według art. 20 DS-GVO. 

W odniesieniu do prawa do informacji oraz prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34 i 35. Ponadto przysługuje prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych osobowych (art. 77 DS-GVO w połączeniu z § 19 BDSG).

 • Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, chęci uzyskania informacji, zamiary skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz wycofania udzielonych zgód należy wysłać wiadomość na adres technikapojazdowa@alko-tech.com lub też używając wyżej podanych danych kontaktowych Administratora danych osobowych.
Zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i badań rynku można w każdej chwili wycofać w całości lub w części. Wystarczy wysłać cofnięcie zgodny pocztą na adres technikapojazdowa@alko-tech.com lub na nasz adres.

​Nasza polityka ochrony danych jest zgodna z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (DSGVO) oraz ustawą o telemediach (TMG).

AL-KO technika pojazdowa 
Stan: kwiecień 2018 r.