Technika motoryzacyjna

Warunki ogólne

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty prawne, uwagi, ogólne warunki handlowe (GTC), instrukcje dostawy, wyłączenie odpowiedzialności, itp. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować.

AL-KO Technology Polska Sp. z o.o.
Wysogotowo ul. Bukowska 10
62-081 Przeźmierowo

Kontakt:
Telefon: + 48 61 816 39 66
Faks:     + 48 61 816 19 80

e-mail:   http://www.alko-tech.com/pl/formularze-kontaktowe-al-ko

Określenia osób, neutralne pod względem płciowym – w celu zapewnienia większej czytelności przy opisach osób nie korzystano z form wskazujących na płeć (np. pracownik/pracownica, pracodawca/pracodawczyni). O ile w tekście występuje tylko jedna z form wskazujących na płeć, należy ją rozumieć jako odnoszącą się do obu płci.

 

AL-KO zastrzega sobie prawa do wszelkich tekstów, obrazów, grafik, materiałów audio i animacji użytych na tej stronie internetowej. Elementy te podlegają ochronie w ramach ustawy o prawach autorskich i innych ustaw. Część użytych na stronie elementów podlega ochronie praw autorskich stron trzecich. Kopiowanie, rozpowszechnianie, edycja lub udostępnianie treści strony internetowej AL-KO osobom trzecim bez zgody AL-KO Kober SE jest zabronione. Powyższy zakaz nie dotyczy danych opisanych na stronie internetowej w sposób jednoznaczny jako przeznaczonych do udostępniania i pobierania.

 

Znaki słowne i graficzne występujące na stronie internetowej AL-KO są w przeważającej części objęte ochroną prawną. Dotyczy to szczególnie logo, nazw produktu i opisów typów.

 

Strony internetowe AL-KO przygotowywane są z zachowaniem należytej staranności. Mimo to AL-KO nie może gwarantować bezbłędności i dokładności zawartych na nich informacji. AL-KO wyłącza odpowiedzialność za szkody, pośrednie i bezpośrednie, wynikłe z użycia niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub poważnych zaniedbań firmy AL-KO bądź jej przedstawicieli. Pobieranie danych i podawanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że podmiot udostępniający hiperłącze jest potencjalnie współodpowiedzialny za treść przywołanych za jego pomocą stron. Zgodnie z decyzją sądu można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych stron. Na naszej stronie internetowej znajdują się łącza prowadzące do wielu innych stron.
​Pragniemy jasno stwierdzić, że w żaden sposób nie wpłynęliśmy na zawartość tych stron. Dlatego dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron i nie rościmy sobie do nich prawa własności.
Oświadczenie to dotyczy wszystkich łączy oraz zawartości wszystkich stron, do których łącza te prowadzą.