Køretøjsteknik

Ekstra luftaffjedring: Bringer alt tilbage i vandret position

Affjedring til AL-KO-rammer: Air Plus-luftaffjedring

Den ekstra luftaffjedring fra AL-KO øger kørekomforten og stabiliteten i autocampere og erhvervskøretøjer og sørger for mere frihøjde. Desuden forhindrer fjedrene, at køretøjets bagende synker, efterhånden som køretøjet bliver ældre. Vi har løsninger, der passer til AL-KO-rammer.

Fordelene ved Air Plus-luftaffjedringen i oversigtsform:

Air Plus-luftaffjedringens luftbælge overtager 33 procent af affjedringsopgaverne efter installationen. De eksisterende fjedre skal dog modificeres. Via en manuel styring i førerhuset tilpasser føreren efter 2-kreds-luftaffjedringssystemet lufttrykket i hver fjederbælg til den aktuelle last og vejforholdene. På denne måde kan frihøjde og skræntvinkel tilpasses på enkel vis.

  • større frihøjde og forbedring af bøsningsvinklen
  • manuel løft og sænkning af køretøjets niveau på bagakslen (2-kreds-luftaffjedringssystem)
  • bælgtrykket reguleres via betjeningsenheden i førerhuset
  • forudsættes ved en øgning af nyttelasten

Ekstra luftaffjedring genopretter den vanlige kørekomfort

Rammerne i campingvogne, erhvervskøretøjer og andre særkøretøjer er udsat for permanent belastning pga. meget skiftende lastfordeling, tunge installationer og udstyr. Standard-affjedringssystemer når hurtigt grænsen for deres ydeevne. Ved permanent belastning taber de spænding, og rammen kan ikke længere leve op til det forventede niveau. Efter blot få måneder kan et køretøj miste komfort og køresikkerhed på grund af dette.

Kræfter og svingninger, som påvirker bagakselaffjedringen, kan alt efter anvendelsesområdet være enorme. I denne forbindelse er det uvæsentligt, om det drejer sig om en lastholder, en hækgarage eller et stort hækoverhæng. Bagakselaffjedringen skal kunne holde til en vis vægt, hvilket kan føre til udtrætning af fjederstålet og nedsynkning af bagakslen.

Fjederarbejdet kan ikke længere udføres af de indbyggede fjedersystemer. Løsningen er ekstra luftaffjedring fra AL-KO, som igen hæver køretøjets bagende og tilfører rammen mere sikkerhed og komfort.

Eftermontering af ekstra luftaffjedring

De ekstra luftaffjedringssystemer fra AL-KO kan eftermonteres. Du kan få udførlig rådgivning om emnet lokalt i vores lokale servicecentre. Et alternativ til de manuelle fjedersystemer er de fuldautomatiske luftaffjedringer fra AL-KO. Affjedringsydelsen tilpasser sig automatisk belastningen og køresituationen.

Flere links