Om DexKo Global

Global marknadsledare för släpvagnsaxlar och chassikomponenter

DexKo Global Inc. bildades i slutet av 2015 genom sammanslagning av Dexter Axle, en ledande utvecklare och tillverkare av släpvagnsaxlar, bromsar och tillhörande komponenter i Nordamerika, och AL-KO fordonsteknik, en europeisk utvecklare och tillverkare av släpvagnsaxlar, släpvagns- och husvagnskomponenter, chassier och motoriserade chassier. Genom denna sammanslagning uppstod världens största tillverkare av släpvagnsaxlar och chassikomponenter. Företaget har en lång erfarenhet när det gäller släpvagns- och husvagnskomponenter och tar kurs på 1 miljard euro i omsättning.

DexKo Global är majoritetsägare till fonder som förvaltas av Sterling Group. Det är ett holdingbolag som specialiserar sig på medelstora företag och har sitt säte i Houston, Texas. En strategisk ledningsstab leder DexKo från Novi, Michigan och utnyttjar därmed optimalt resurserna från de båda företagen.

Den nya företagsstorleken, de operativa fördelarna och den effektivare användningen av kapital gör DexKo till en av marknadsledarna inom området produktutveckling och innovation. DexKo Globals storlek och mångsidighet kommer genom utbyte av teknik och bästa praxis att resultera i bättre kundservice, högre flexibilitet i produktionen samt möjliggöra globala upphandlingar. DexKo Globals långsiktiga fokus ligger på lönsam tillväxt för hela företaget. Detta ska uppnås genom bästa möjliga kundservice, utomordentlig produktkvalitet och innovation, operativa synergier och ytterligare förvärv. DexKo Global satsar fortsatt på oöverträffad kundservice och utmärkt produktkvalitet som kunderna till Dexter och AL-KO fordonsteknik alltid kunnat förlita sig på.